Franciscus en Erasmus MC ontvangen voor longonderzoek te vroeg geboren kinderen

Franciscus en Erasmus MC ontvangen BeterKeten subsidie van 207.000 euro voor longonderzoek te vroeg geboren kinderen

Ongeveer 8% van alle kinderen wordt te vroeg geboren. Te vroeg geboren kinderen hebben vaker luchtwegklachten in het eerste levensjaar en een lagere longfunctie; zij ontwikkelen op de lange termijn vaker chronische longziekten. In Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad ziekenhuis, Albert Schweitzer ziekenhuis en Erasmus MC kunnen in de toekomst naar verwachting deze kinderen nog beter worden geholpen dankzij de LONG LOVE studie.


Evelien Klokman overhandigde namens de stichting BeterKeten hiervoor afgelopen week een symbolische cheque ter waarde van 207.000 euro. Hiermee kan een promovendus worden aangetrokken voor deze studie.

‘We weten dat niet alleen de vroeggeboorte impact heeft op de longfunctie, maar ook andere risicofactoren, zoals virusinfecties en rookblootstelling van invloed zijn op de longgezondheid van te vroeg geboren kinderen. Het is daarom belangrijk om te bepalen hoe we de risicofactoren ten gunste van gezondere longen kunnen beïnvloeden’, aldus initiatiefnemers kinderarts Gerdien Tramper en kinderlongarts Ismé de Kleer van Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Nieuw opgezet zorgpad

In een nieuw opgezet zorgpad worden beïnvloedbare risicofactoren in de eerste 18 maanden na een vroeggeboorte opgespoord en aangepakt. Hierdoor verwacht het projectteam de uitkomsten voor longgezondheid bij te vroeg geboren kinderen te verbeteren. Om de risicofactoren te achterhalen gebruikt het onderzoeksteam onder andere eHealth (vragenlijsten) en innovatieve thuismetingen van longfunctie en omgevingslucht. Interventies die worden toegepast liggen op het gebied van voedings-, leefstijladviezen en/ of medicatie.

We hopen hiermee de longgezondheid te verbeteren ten tijde van een kritische periode van longontwikkeling. Dit heeft mogelijk ook positieve effecten op de lange termijn. Kinderarts Tramper: ‘De subsidie van 207.000 euro geeft een mooie en sterke impuls aan de samenwerking tussen dokters en onderzoekers binnen de regio voor te vroeg geboren kinderen. Stichting BeterKeten ondersteunde al eerder bij de samenwerking van het project voor het perinataal centrum en de neonatale zorg. Door het doen van gezamenlijk onderzoek versterken we nog meer de onderlinge samenwerking en verbeteren we de kwaliteit van zorg’.

Stichting BeterKeten

De Stichting BeterKeten die het onderzoek financiert heeft als doel het stimuleren en verbeteren van de samenwerking tussen ziekenhuizen in de regio Groot-Rijnmond op het gebied van patiëntenzorg, opleiding en wetenschap. Voor de vierde keer investeert de stichting in drie veelbelovende gezamenlijke promotietrajecten, waarvan de LONG LOVE studie er dit jaar één is. De andere twee gaan over de beste aanpak bij borstsparende operaties van het Albert Schweitzer ziekenhuis en over betere diagnostiek bij een specifieke tumor in het spijsverteringsstelsel van het Maasstad Ziekenhuis.   Voor meer informatie kunt u kijken op www.franciscus.nl/wetenschap

Foto: chequeoverhandiging

Bron: Franciscus Gasthuis & Vlietland

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen