Wisseling zomer-wintertijd in Nederland zonder toename dotterbehandeling voor hartinfarcten

0
611

Hoewel in andere landen uit analyses blijkt dat de wisseling van zomer- en wintertijd gepaard gaat met een toename van het aantal dotterbehandelingen voor hartinfarcten, blijkt uit onderzoek met behulp van data van de Nederlandse Hart Registratie (NHR) dat hier in Nederland geen sprake van is. De onderzoekers adviseren de overheid deze bevindingen mee te wegen in de besluitvorming ten aanzien van het eventueel afschaffen van de zomer- en wintertijd.

In het onderzoek werd gekeken naar dotterbehandelingen die uitgevoerd zijn in de jaren 2015 t/m 2018. Van de in totaal 161.727 dotterbehandelingen werden er in die jaren 80.970 uitgevoerd vanwege een hartinfarct (NSTEMI (42.873) en STEMI (38.097)). Daarvan werden 12.751 behandelingen uitgevoerd in de periode rondom het verzetten van de klok. De onderzoekers vergeleken het aantal dotterbehandelingen vanwege een hartinfarct in de eerste 3 dagen én de eerste week na het verzetten van de klok met de periode 2 weken voorafgaand en de 2e week na het verzetten van de klok. Tot slot werd onderzocht of er verschillen waren specifiek bij mannen en vrouwen. Er werden geen significante verschillen gevonden. “Dankzij de complete, kwalitatief hoogwaardige data en landelijke dekking van de registraties binnen de NHR ontstaan vele onderzoeksmogelijkheden, zo kan o.a. de invloed van zomer- en wintertijd voor ons land betrouwbaar onderzocht worden.” aldus onderzoeker Lineke Derks (analist NHR). Resultaten van deze studie zijn online gepubliceerd (https://bit.ly/3lOTWK8) in The Netherlands Heart Journal.

Zomer- en wintertijd in Europa

In Nederland wordt de klok verzet op de laatste zondag van maart en oktober. Het verzetten van de klok om een verschil te maken tussen zomer- en

wintertijd werd in Nederland in 1977 geïntroduceerd om energie te besparen. Sinds 2001 is het verzetten van de klok binnen de hele Europese Unie geharmoniseerd en verplicht, echter sinds 2019 staat de Europese Unie de afzonderlijke lidstaten toe om per maart 2021 de zomer- en wintertijd af te schaffen. De Nederlandse overheid kan dus besluiten hiertoe over te gaan.

Wel risico’s in andere landen

In andere landen als Zweden en Kroatië, is in eerdere studies vastgesteld dat er sprake was van een toename van het aantal hartinfarcten direct rondom de periode waarin de klok werd verzet. In Nederland wordt, net als in Duitsland, geen relatie gevonden en hoeft dit eventuele risico dus niet meegenomen te worden in de besluitvorming.

Bron: Nederlandse Hart Registratie (NHR)