Nictiz: Europese krachtenbundeling biedt kansen

Paper ‘Waarom Europa’ van Nictiz onderschrijft belang van gezamenlijke Europese aanpak voor informatie-uitwisseling in de zorg.
Nauwe samenwerking tussen Europese lidstaten is noodzakelijk en biedt ook veel voordelen. We komen dezelfde uitdagingen tegen en door samen te werken ontstaat er een innovatief klimaat voor duurzame informatie-uitwisseling in zorg. Iedereen haalt hier voordeel uit. Dit staat in de vandaag gepubliceerde paper ‘Waarom Europa?’ van Nictiz. Aan de hand van het Nictiz lagenmodel zetten internationaal adviseurs Elise Peters en Vincent van Pelt uiteen wat Europa kan betekenen voor Nederland én vice versa. 
Downloads:Waarom Europa? Het belang van een gezamenlijke Europese aanpak van informatie-uitwisseling in de zorg (Nederlandse versie)
Why Europe? The importance of a joint European approach to information exchange in healthcare (Engelse versie)


Snellere opschaling door Europese samenwerking

Elk land kent vergelijkbare uitdagingen in de zorg. Denk aan de zorgcapaciteit die nu speelt omtrent corona, vergrijzing, personeelstekorten en toenemende administratieve lasten. Door werkzaamheden op Europees niveau te organiseren en taken te verdelen, kunnen veel oplossingen op het gebied van gegevensuitwisseling sneller worden opgeschaald. Het bundelen van de krachten met andere Europese landen, levert bovendien waardevolle kennis en ervaring op, die ook binnen Nederland kan worden toegepast. De paper ‘Waarom Europa?’ beschrijft waarom Nederland samenwerkt met andere landen in Europa en hoe Nederland bijdraagt aan het versnellen van ontwikkelingen op het gebied van informatie-uitwisseling in de zorg.

Langs de lat van het lagenmodel

Wat Europa op het gebied van duurzame informatie-uitwisseling in de zorg doet, hoe de Europese samenwerking eruit ziet en wat het nut is voor Nederland beschrijven de auteurs per laag van het lagenmodel.

Zo wordt er op de informatielaag samengewerkt aan de definities voor vier nieuwe domeinen: laboratoriumaanvragen en –rapportages, beelden en beeldverslagen, tweedelijns ontslagbrieven en de mogelijkheid om informatie over zeldzame ziekten uit te wisselen. Door gezamenlijk afspraken te maken over de informatiestandaarden en deze zoveel mogelijk te verbinden aan Nederlandse ontwikkelingen wordt het zorgproces voor de patiënt over de grens beter ondersteund.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen