Erasmus School of Health Policy (ESHPM) & Management krijgt hoogst mogelijke score bij onderzoeksaccreditatie

Een internationale commissie, voorgezeten door prof. Peter Smith (Imperial College), concludeert dat Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) excellent wetenschappelijk onderzoek verricht. De commissie heeft ESHPM op alle evaluatiecriteria de hoogst mogelijke score toegekend. De commissie was in het bijzonder onder de indruk van de multidisciplinariteit en maatschappelijke impact van het onderzoek dat wordt verricht door ESHPM.

Eind 2020 heeft de visitatie door de commissie in het kader van de onderzoeksaccreditatie plaatsgevonden. De commissie heeft gesproken met een grote vertegenwoordiging van onderzoekers, ondersteunende staf, alumni en maatschappelijke partners van ESHPM. Op basis van deze gesprekken en het zelfevaluatierapport heeft de commissie ESHPM beoordeeld op de criteria kwaliteit van onderzoek, de maatschappelijke relevantie van onderzoek en de vitaliteit van de organisatie. De commissie heeft recent haar eindrapport opgeleverd, waaruit blijkt dat ESHPM op alle criteria de maximale score is toegekend.

Dr. Pieter van Baal, onderzoeksdirecteur van ESHPM, geeft aan bijzonder trots te zijn met deze beoordeling. “Het onderstreept het constante, hoge niveau van ons wetenschappelijke werk.” Ook bij de vorige onderzoeksvisitatie, toen ESHPM nog werd beoordeeld als onderdeel van de Netherlands Institute for Health Sciences (NIHES), ontving ESHPM namelijk al een ’excellente’ beoordeling. “Daarmee is dit een prachtig compliment voor iedereen binnen ESHPM,” aldus Van Baal.

In het rapport van de commissie werden onder andere complimenten gegeven voor het feit dat ESHPM werkelijk multidisciplinair is – niet alleen in onderwijs maar ook aantoonbaar in onderzoek. Prof.dr. Werner Brouwer, decaan van ESHPM, noemt het behalen van deze excellente beoordeling “een prachtige erkenning van het wetenschappelijk en maatschappelijk zeer relevante, multidisciplinaire onderzoek dat binnen ESHPM wordt verricht, juist nu.” De maatschappelijke relevantie van het wetenschappelijke werk binnen ESHPM werd door de commissie ook expliciet geroemd.

Het onderzoeksrapport van de commissie vind je in de bijlage van de e-mail. Het zelfevaluatierapport van ESHPM kun je hier inzien.

Over ESHPM

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is een toonaangevende faculteit voor onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, een pre-masteropleiding, twee masteropleidingen en post-academisch onderwijs. Daarnaast participeert ESHPM in een research master en een internationale joint degree master opleiding. De onderzoeksthema’s van ESHPM zijn ‘marktordening en stelselinrichting’, ‘kwaliteit en doelmatigheid van zorg’ en ‘bedrijfsvoering van zorgorganisaties’.

De multidisciplinariteit van het onderzoek is kenmerkend voor ESHPM. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden (zoals gezondheidseconomie, gezondheidsrecht, organisatie- wetenschappen, bestuurskunde en medische sociologie) werken nauw samen binnen het domein van de gezondheidszorg. Onze onderzoekers werken gezamenlijk aan belangrijke onderzoeksthema’s, maar zoeken ook nadrukkelijk de samenwerking met maatschappelijke partners op. Zo wordt de relevantie en de toepasbaarheid van het onderzoek continu gewaarborgd.

Bron: ESHPM

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen