‘Integrale toegang tot zorg en ondersteuning is belangrijk’

Gemeenten moeten investeren in zorgtoegang – Binnenlands Bestuur

Dit is een expertquote van Anita Peters van Movisie, in het kader van ANP Expert Support.

De oproep van Duco Bannink is me uit het hart gegrepen. Hij roept op dat het belangrijk is om vanuit een brede blik naar de toegang te kijken en daarin te investeren. Daarbij is het belangrijk dat gemeenten goed naar de eigen context en mogelijkheden kijken. Het al dan niet uitbesteden van zorg en ondersteuning kan passend zijn, mits vanuit een adequaat opdrachtgeverschap. Niettemin kan de juiste expertise ook naar binnen worden gehaald, wat ook een goede oplossing kan zijn.

Verbetertraject passende ondersteuning

In het verbetertraject Toegang werkt Movisie met de VNG en cliëntorganisaties met gemeenten aan verbeteringen zodanig dat inwoners sneller en passende ondersteuning krijgen. Daarbij gaat het om de beschikbaarheid van ondersteuning vanuit de sociale basis. Dat kan vorm krijgen in algemene of collectieve voorzieningen of maatwerkvoorzieningen, waarbij sociaal werkers en soms ook zorgprofessionals diensten leveren.

In het verbetertraject zien we dat gemeenten ambities hebben om mensen juist levensbreed te ondersteuning. Vanuit die ambitie, in combinatie met het in gesprek gaan met inwoners, kan je tot mooie oplossingen komen. Door tegelijkertijd te werken aan een lerend proces bouw je aan duurzame verbeteringen waarbij het individuele belang én het gemeenschappelijk belang in balans kan blijven.

Anita Peters is Programmaleider Sociaal domein bij Movisie.

Bron: ANP Expert Support