Zorgen over borstkankerscreening op ‘Dag van de Preventie’

Verlenging interval screening en onduidelijkheid inzetten aanvullend MRI-onderzoek leiden tot grote zorgen in de borstkankerzorg

Het bevolkingsonderzoek borstkanker kampt al langere tijd met problemen. Dit komt onder andere door een tekort aan screeningslaboranten. Eerder dit jaar besloot demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) om de intervaltijd van de screening landelijk te verlengen van twee naar drie jaar. Alleen al het formeel aanpassen van het beleid voor dit probleem levert tot en met 2028, naar inschatting van het RIVM, 57 extra borstkanker sterfgevallen per jaar op.

Naast de verlenging van het screeningsinterval zijn er zorgen over de jaarlijks 80.000 vrouwen met zeer dicht borstweefsel. De motie voor het bewezen nuttig, haalbaar, betaalbaar en direct beschikbaar aanvullend MRI-onderzoek werd begin dit jaar met algehele stemmen aangenomen in de Tweede Kamer. Momenteel bestaan er zorgen over de ingangsdatum, de tijdelijke overbruggingsperiode en de procedure van het aanvullende MRI-onderzoek voor deze grote groep vrouwen.

Interval screening verlengd van 2 naar 3 jaar

Naar verwachting van het RIVM zal het verlengde interval ten minste tot 2028 bestaan. Van 2020 tot en met 2028 kan alleen al deze aanpassing in totaal (9 x 57) meer dan 500 extra borstkanker sterfgevallen tot gevolg hebben, zo berekende het RIVM.

Marjolein de Jong, bestuurder van het landelijke, in borstkanker gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Het is belangrijk dat vrouwen weten dat ze niet drie jaar hoeven te wachten tot een volgende oproep van het bevolkingsonderzoek. Zij kunnen, met een verwijzing van de huisarts en met het in acht nemen van het eigen risico, ook terecht voor een screening in het ziekenhuis. Hierbij moeten we voorkomen dat mensen die zich het eigen risico niet kunnen permitteren, achterblijven.

Daarvoor zijn zeker oplossingen voorhanden. Het zou goed zijn als de heer Blokhuis met passende oplossingen en alternatieven komt in plaats van de handdoek in de ring te gooien en het bevestigen van bestaande problematiek met aangepast beleid. Uiteraard zijn wij, net als vele partijen en medisch professionals met ons, bereid om hierover in gesprek te gaan’, aldus De Jong. 

Opheldering prioritering aanvullend MRI-onderzoek

De motie van het lid Renkema over vroege opsporing van borstkanker met een MRI werd begin dit jaar met algehele stemmen aangenomen. Na deze unanieme steun van de gehele Tweede Kamer schetst het dan ook de verbazing dat in de media te lezen is dat de heer Blokhuis momenteel gestart is met een proefbevolkingsonderzoek voor een nog nader te onderzoeken alternatief van het aanvullend MRI-onderzoek: CEM. Dit terwijl nog niks bekend of gecommuniceerd is met betrekking tot de ingangsdatum en procedure van het aanvullende MRI-onderzoek.

Radioloog Ritse Mann (Radboud UMC/AvL): ‘De beroepsgroep is ontzettend dankbaar voor de massale steun van de Kamerleden. Het aanbieden van MRI-screening wordt breed gedragen. Het was onbegrijpelijk dat deze groep vrouwen zo aan hun lot werd overgelaten terwijl voor hen een bewezen effectief aanvullend MRI-onderzoek beschikbaar is dat levensreddend kan zijn.

Het is wel noodzakelijk dat de stappen tot implementatie dan ook met rasse schreden genomen worden. Het is frustrerend dat ik mijn patiënten nog steeds geen uitsluitsel kan geven, nog enig zicht daarop, over wanneer zij het beloofde MRI-onderzoek kunnen ondergaan. Een grote groep medisch professionals is bereid alle zeilen bij te zetten om de jaarlijks 80.000 vrouwen met zeer dicht borstweefsel het aanvullende MRI-onderzoek te kunnen bieden.’

Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag. 

Bron:  Alexander Monro Ziekenhuis

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen