Ouderen, zieken, kinderen, zogende, zwangere en menstruerende vrouwen niet verplicht te vasten

0
3078

De meeste moslims willen graag meedoen aan het vasten. Wie zich aan de vastenregels houdt, vervult een religieuze plicht. Bovendien is de ramadan een tijd van saamhorigheid. Meedoen geeft het gevoel bij de moslimgemeenschap te horen. Het is gebruikelijk dat mensen die ziekte zijn of andere omstandigheden (beter) niet kunnen vasten, op een andere manier aan hun religieuze plicht voldoen. Zij kunnen bijvoorbeeld een gift aan de armen doen.

Wie ‘hoort’ mee te doen?

Alle moslims zijn verplicht te vasten tijdens de ramadan. De koran geeft echter aan dat er uitzonderingen zijn.

De volgende groepen zijn niet verplicht te vasten:

 • Kinderen tot de puberteit
 • Vrouwen die menstrueren, zwanger zijn of borstvoeding geven
 • Ouderen
 • Zieken
 • Reizigers
 • Mensen die zware lichamelijke inspanning moeten leveren

Meedoen en dieet

Veel moslims gebruiken tijdens de vastenmaand meteen na zonsondergang een grote maaltijd. Na een hele dag vasten wordt er gezamenlijk vaak veel, zoet en vet gegeten. Later op de avond volgt een tweede maaltijd. De derde maaltijd wordt kort voor zonsopkomst gebruikt.

Als u om gezondheidsredenen een dieet moet volgen, kan dit eetpatroon onprettig of zelfs ongezond of gevaarlijk zijn. Maagklachten kunnen erdoor verergeren. Als u diabetes (suikerziekte) heeft, kan het evenwicht tussen medicijnen en eten ernstig verstoord raken. Volgt u een dieet en wilt u vasten? Overleg dan met uw arts of diëtist.

Meedoen en medicijnen

Veel medicijnen moeten op vaste tijdstippen worden ingenomen, bijvoorbeeld elke 6 uur, of na de maaltijden. Dit kan tijdens het vasten problemen opleveren. Soms willen mensen tijdens de ramadan een of meer doses overslaan of alle medicijnen in een keer innemen. Anderen willen helemaal geen medicijnen gebruiken. Dat kan tot problemen leiden.

 • Als u de voorgeschreven medicijnen niet inneemt, kan dit uw gezondheid schaden.
 • Ook als u de medicijnen op gewone tijden inneemt, kan door het vasten uw lichaam anders reageren.
 • Als u verschillende medicijnen in een keer wilt innemen, kunnen ze elkaars werking beïnvloeden.
 • Als u een medicijn inneemt op een lege maag, kan de werking van het medicijn veranderen.
 • Door nog laat op de avond te eten, kan de werking van een medicijn dat u voor het slapengaan moet innemen, veranderen.
 • Als u medicijnen op een lege maag inneemt, kunnen er (meer) bijwerkingen optreden.

Overleg met arts of apotheker

Gebruikt u medicijnen en wilt u in de ramadan vasten? Overleg dan met uw apotheker of  arts. De apotheker kan zo nodig overleggen met de arts. U kunt het beste al voordat de ramadan begint erover komen praten. Overleg in elk geval met uw arts of apotheker als u tijdens de ramadan klachten krijgt.