Nieuw onderzoek biedt inzicht in belangrijkste oorzaken burn-outs onder zorgpersoneel

82 procent van ondervraagde artsen en 72 procent van verpleegkundigen in Europa en Australië geven aan dat administratieve werklast van klinische documentatie in belangrijke mate bijdraagt tot overbelasting

Nuance Communications kondigt de resultaten aan van een gezamenlijk onderzoek met de Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS). Het onderzoek richtte zich op de oorzaken van burn-outverschijnselen onder zorgpersoneel in Europa en Australië. Uit het rapport blijkt dat burn-out een bijna universele ervaring is onder zorgprofessionals. Verschillende factoren dragen daar in grote mate aan bij, waaronder lange en onvoorspelbare werktijden, administratieve werklast en een slechte balans tussen werk en privé.

Werkdruk

De werkdruk onder zorgprofessionals is hoog. Met name in Nederland en België zijn overuren eerder regel dan uitzondering: 67 procent van ondervraagde artsen werkt langer dan 40 uur, vergeleken met 55 procent wereldwijd. Lange en onvoorspelbare werkuren en een slecht evenwicht tussen werk en privé zijn voor 56 procent van Nederlandse en Belgische artsen dan ook een belangrijke reden voor uitputtingsverschijnselen.

Situatie erger door corona

De coronacrisis heeft deze situatie verergerd. “Ik denk dat COVID de manier waarop we werken en leven heeft veranderd”, Diede Mansens, CNIO bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. “De pandemie heeft een grote fysieke en mentale impact gehad op iedereen, vooral op clinici en verpleegkundigen, die toch al moeite hadden om werk en privé in evenwicht te houden.”

Overwerk niet enige factor

Toch is overwerk niet de enige factor. De alsmaar toenemende bureaucratische werklast draagt voor 77 procent van ondervraagde Nederlandse en Belgische artsen in belangrijke mate bij aan burn-out. Wereldwijd is dit 82 procent. Uit recent wetenschappelijk onderzoek bleek al dat de toegenomen administratie rondom elektronische patiëntendossiers vaak als reden wordt gegeven voor burn-outverschijnselen1. Deze bevindingen worden nu door Nuance en HIMSS bevestigd.

“Artsen moeten nu alles documenteren”, zegt dr. Esther Bloemheuvel, arts in opleiding orthopedische chirurgie bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. “Er is meer administratie dan tien jaar geleden. Het is moeilijk, maar je moet het goed doen, anders kan er achteraf een probleem ontstaan. Er is zoveel papierwerk als er een operatie wordt uitgevoerd en ik vind echt dat de software moet worden verbeterd om de administratie gemakkelijker te maken.”

Belangrijke bevindingen uit het onderzoek:

  • Stress en burn-out treft vrijwel alle zorgprofessionals: 97 procent van de ondervraagde artsen en 99 procent van de verpleegkundigen is ooit getroffen door burn-outverschijnselen.
  • 55 procent van de ondervraagde zorgprofessionals zegt dat de coronapandemie hun gevoelens van overbelasting heeft verergerd.
  • 77 procent van artsen en 72 procent van verpleegkundigen voelt dat een teveel aan bureaucratische taken (zoals administratieve werklast) bijdraagt aan uitputtingsverschijnselen.
  • Artsen (56 procent) en verpleegkundigen (55 procent) benoemen daarnaast lange en onvoorspelbare werktijden als belangrijke factor.
  • 44 procent van de artsen wordt overweldigd door de behoefte aan medische zorg van patiënten, vergeleken met slechts 24 procent van de verpleegkundigen.
  • Daar staat tegenover dat ontoereikende compensatie voor maar liefst 66 procent van de verpleegkundigen bijdraagt aan uitputtingsverschijnselen, vergeleken met slechts 28 procent van de ondervraagde artsen.

Onderzoeksmethodologie

In samenwerking met HIMMS en Nuance Communications is er een enquête uitgevoerd onder clinici in negen verschillende landen, tussen 19 november 2020 en 26 februari 2021. 443 clinici namen deel. 416 clinici uit Australië, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Nederland hebben gereageerd op een online-enquête. 27 clinici uit deze landen, samen met Finland en het VK, werden ook geïnterviewd in het kader van een kwalitatieve telefonische enquête. Alle gedetailleerde methodologie is te vinden in het rapport.

Het hele rapport is hier te downloaden.

Bron: Mediacontent

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen