Persoonlijke radiotherapie bij borstkanker

Vrijdag 30 april 2021
Promotie (UvA), 14.00 u, online 
Sophie Bosma: Persoonlijke radiotherapie bij borstkanker

Na een borstsparende ingreep bij borstkanker in een vroeg stadium is de kans erg klein dat de tumor terugkeert in de behandelde borst (een lokaal recidief). Die kans is groter voor jongere patiënten, terwijl een hogere bestralingsdosis en systemische therapie (chemotherapie en hormonale therapie) deze kans weer verkleint.

Dit concludeert Bosma in haar onderzoek naar de mogelijkheden om borstsparende behandelingen meer te individualiseren op basis van klinische en moleculaire risicofactoren.

Veelbelovende behandeling

De promovenda stelt verder dat gedeeltelijke borstbestraling vóór de ingreep een veelbelovende behandeling is voor patiënten met een laag risico op lokaal recidief. Bovendien biedt deze behandeling de mogelijkheid om de reactie op radiotherapie te beoordelen. De beste beeldvormende methode daarvoor is MRI. 

Het onderzoek van Bosma draagt bij aan een beter inzicht in de risicofactoren voor lokaal recidief na een borstsparende behandeling bij vroeg stadium borstkanker. Meer kennis over de gevoeligheid van de tumor voor bestraling zal artsen in de toekomst helpen om de behandeling te individualiseren.
Early stage breast cancer Personalized radiotherapy in breast-conserving treatment

Bron: Amsterdam UMC