Gemeente stroopt mouwen op met sleutelfiguren in wijken

DEN HAAG - Wethouder Kavita Parbhudayal, Derwisj Maddoe (voorzitter Federatie Islamitische Organisaties) en pastoor Ad van der Helm (platform Zorgzaam uit Overtuiging) stropen hun mouwen op om gevaccineerd te worden. FOTO EN COPYRIGHT GEMEENTE DEN HAAG/HENRIETTE GUEST

Vaccinatie-voorlichting op maat voor verschillende doelgroepen

Meer voorlichting op maat, belemmeringen bespreken en waar mogelijk wegnemen, inzet van belangrijke sleutelfiguren in wijken, zoals buurtvaders en -moeders, sportcoaches en imams: de gemeente Den Haag zet alles op alles om de vaccinatiebereidheid onder specifieke doelgroepen zo groot mogelijk te krijgen. De gemeente doet dat samen met verschillende partners in de stad, zoals levensbeschouwelijke organisaties. Dat gebeurt niet alleen bij het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen en jongeren, dat bescherming biedt tegen 12 besmettelijke infectieziekten, maar ook bij de coronavaccinaties. Hierbij heeft de gemeente vooral de groep 18- tot 60-jarigen op het oog.

Migratieachtergrond

De deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) laat in Den Haag, net als in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, grote verschillen zien tussen kinderen en jongeren uit gezinnen met en zonder een migratieachtergrond. De verschillen zijn het grootst bij de vaccinaties voor 14-jarigen tegen baarmoederhalskanker (HPV) en meningokokken (MenACWY). Jongeren met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond blijken het minst gevaccineerd te zijn tegen HPV en meningokokken.

Daarna volgen jongeren met een Surinaamse, Arubaanse, Antilliaanse en overige migratieachtergrond. De deelname aan het RVP is het hoogst bij jongeren uit gezinnen zonder een migratieachtergrond. Het is voor het eerst dat een analyse van de vaccinatiegraad naar verschillende migratieachtergronden is uitgevoerd, nadat vanuit de jeugdgezondheidszorg zorgen waren geuit over het achterblijven van de vaccinatiegraad bij diverse migrantengroepen.

Kennis over doelgroepen

De gemeente is verantwoordelijk voor het RVP, dat kinderen en jongeren beschermt tegen 12 besmettelijke infectieziekten. In Den Haag voeren de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de 9 CJG’s (Centra voor Jeugd & Gezin; de consultatiebureaus van nu) het RVP uit. De gemeente heeft geen invloed op de aanpak van en het beleid rondom de coronavaccinaties. Die zijn een verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS en het RIVM. Wél heeft de gemeente Den Haag veel kennis over de verschillende doelgroepen in de stad en werkt zij samen met GGD Haaglanden voor wat betreft de priklocaties en de maatwerk-communicatie aan deze doelgroepen.

In de loop van mei komt de groep 18- tot 60-jarigen aan de beurt voor de coronavaccinaties. Het RIVM heeft zorgen dat deze groep – bij een toenemende vaccinatiegraad onder ouderen, zorgpersoneel en mensen met een medisch risico – minder geneigd zal zijn zich te laten vaccineren. De zorgen zijn het grootst over migranten en laaggeletterden, die door de overheid doorgaans moeilijk worden bereikt. Voor specifieke doelgroepen binnen de grote groep 18- tot 60-jarigen wordt daarom in Den Haag een eigen aanpak uitgewerkt, in aanvulling op de campagne van het Rijk.

Zo worden er vanaf 17 mei onder meer verschillende, kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd waar deze doelgroepen vaccinatievoorlichting op maat krijgen van belangrijke sleutelfiguren, zoals buurtvaders en -moeders, sportcoaches en religieuze leiders. GGD Haaglanden zorgt daarbij voor de medisch-inhoudelijke ondersteuning. Door betrouwbare, objectieve en toegankelijke informatie aan te bieden, hopen gemeente en samenwerkende partners de vaccinatiebereidheid zo groot mogelijk te krijgen.

Gezondheid voorop

“Religieuze motieven spelen bij het vaccineren wat ons betreft eigenlijk geen rol. De Islam stelt de gezondheid van de mens voorop”, zegt voorzitter Derwisj A. Maddoe van de Federatie Islamitische Organisaties in Den Haag. “Het probleem van de lage vaccinatiebereidheid onder migranten heeft veel meer te maken met onwetendheid. Zij kunnen fabels en feiten over vaccineren vaak niet onderscheiden. Tegelijk hebben migranten vaker moeite met overheidsvoorlichting, of omdat zij die niet begrijpen, of niet kunnen vinden, of niet vertrouwen. Daarom is de samenwerking met sleutelfiguren in de wijken zo belangrijk. Wij juichen het toe dat de gemeente daar werk van maakt”.

Ook pastor Ad van der Helm, voorzitter van Zorgzaam uit Overtuiging, het platform voor levensbeschouwelijke organisaties in Den Haag, is blij dat gemeente en partners de wijken in trekken voor communicatie op maat met specifieke doelgroepen, ook al zal dat door corona veelal digitaal zijn. “Het is goed om daarbij de focus te hebben op actieve organisaties in de wijken; laat hen gezamenlijk optrekken met de medische professionals, zoals jeugdartsen, verpleegkundigen en huisartsen. En train de vrijwilligers van die organisaties met aandacht voor laagdrempeligheid. Uiteindelijk gaat het bij vaccineren om zorgen voor elkaar en solidariteit. Dat lijkt ons een prachtige boodschap om met iedereen in de stad te delen”, aldus pastor Ad van der Helm, ook voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken.

Midden in het wijkleven

Eind vorig jaar voerde wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid de eerste gesprekken met Maddoe en Van der Helm; toen gingen die nog over het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen en jongeren tegen de 12 infectieziekten. Inmiddels zijn de coronavaccinaties daar dus bijgekomen. “Geloofsgemeenschappen zoals de heren Maddoe en Van der Helm die vertegenwoordigen, zijn een belangrijke partner in ons streven de vaccinatiebereidheid te verhogen. Zij staan in Den Haag midden in het wijkleven en genieten een groot vertrouwen onder de wijkbewoners”, zegt Kavita Parbhudayal, die zelf vorig jaar met jeugdartsen van het Centrum voor Jeugd & Gezin vaccinatievoorlichting gaf in de Haagse hindoetempel Asan Mandir. “Daarnaast zoeken wij ook de samenwerking met huisartsenkoepels, zoals SHG, Arts & Zorg en Hadoks”.

Dankzij data-analyses van het RVP door GGD Haaglanden is de vaccinatiegraad op wijkniveau bekend, dat komt de doelgerichtheid van de aanpak ten goede. In stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg is die vaccinatiegraad het hoogst, in stadsdeel Centrum het laagst. Gemiddeld genomen werden in 2019 (de cijfers over 2020 worden komende zomer bekend) de eerste lichtpuntjes zichtbaar voor de vaccinatiegraad in Den Haag. “Het is een kleine, maar mooie stap voorwaarts”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal, die in 2019 haar Aanvalsplan Vaccinaties lanceerde. “Maar we zijn er nog niet. Vaccineren is de norm en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Je doet het niet alleen voor jezelf, je doet het voor elkaar. Die boodschap moet in alle wijken van Den Haag weerklinken”.

[Van rechts naar links: voorzitter Derwisj A. Maddoe van de Federatie Islamitische Organisaties, wethouder Kavita Parbhudayal en pastor Ad van der Helm van het platform Zorgzaam uit Overtuiging stropen gezamenlijk de mouwen op om de vaccinatiebereidheid in Den Haag zo groot mogelijk te krijgen; foto: Henriëtte Guest]

Bron: Gemeente Den Haag