Zeer hoge therapietrouw voor diabetes medicatie bij Twentse diabetes patiënten

Diabetes is een van de meest voorkomende ziektes in Nederland. In Nederland zijn
meer dan 1 miljoen mensen met diabetes type 2. Diabetes type 2 ontstaat vaak op wat
oudere leeftijd en gaat gepaard met veel hart- en vaataandoeningen. Ter voorkoming
hiervan is de juiste inname van medicatie van groot belang, evenals een gezonde
leefstijl. Geneeskunde student Jelle Beernink (Universiteit Utrecht) onderzocht, onder
begeleiding van hoofdonderzoeker Prof. Goos Laverman aan de UT, de therapietrouw
bij Twentse patiënten. De resultaten van het onderzoek zijn deze week online
gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift ‘Diabetes Care’. Beernink: “Ons
onderzoek laat zien dat Twentse patiënten zeer trouw zijn in het innemen van hun
medicatie voor diabetes type 2.”


Beernink vond dat de inname van diverse middelen, waaronder bloedglucose verlagende
middelen en bloeddrukverlagers boven de 90% was -wat als zeer hoog wordt beschouwd.
Dat de juiste inname van medicatie van groot belang is, werd in dit onderzoek opnieuw
onderstreept, aangezien de kleine groep mensen die de medicatie niet goed bleek in te
nemen, meer te kampen had met hart-/vaatproblemen.


De therapietrouw werd bepaald met een nieuwe methode, “liquid chromatography–tandem mass spectrometry”. Met behulp van deze techniek wordt de aanwezigheid van medicatie in de urine aangetoond.


Hoofdonderzoeker Goos Laverman, internist-nefroloog en hoogleraar aan de UT (Technisch Medisch Centrum): “We weten dat het voor mensen met diabetes type 2 moeilijk is om eengezonde leefstijl aan te houden. Maar de hoge trouw bij het innemen van medicatie laat zien dat de patiënten duidelijk gemotiveerd zijn om hun gezondheid te verbeteren. Hoe het komt dat de therapietrouw zo hoog is? We denken dat het feit dat apotheken in Nederland medicatie meestal automatisch afleveren hieraan bij draagt. Door de metingen in de urine hebben we objectief vast kunnen stellen dat de afgeleverde medicatie ook echt wordt ingenomen.”

Het onderzoek is uitgevoerd door geneeskunde student Jelle Beernink. Om de therapietrouw te bepalen werd door ZGT en Universiteit Twente (vakgroep EEMCS) samengewerkt met onderzoekers van de Universiteit van Leicester (VK), die de aanwezigheid van medicatie in de urine hebben gemeten in 468 deelnemers aan het “Diabetes and Lifestyle Cohort Twente”

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen