Den Haag gaat zich meer inzetten voor intersekse personen

0
564
Gemeente Den Haag. Ondertekening intersekseverklaring door wethouder van Alphen. ( Den Haag 19-05-21 ) Foto:Frank Jansen

De gemeente Den Haag wil een betere stad zijn voor intersekse personen. Daarom ondertekende wethouder Bert van Alphen (emancipatie) vandaag De Nederlandse Intersekseverklaring. Intersekse verwijst naar de ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet past binnen de normatieve definities van man en vrouw. Intersekse gaat niet over seksuele oriëntatie of genderidentiteit. De meeste intersekse personen hebben een mannelijke of vrouwelijke genderidentiteit en zijn heteroseksueel.

Eén op de negentig mensen wordt geboren met een lichaam dat niet helemaal overeenkomst met het heersende beeld van een mannen- of vrouwenlichaam. Dat betekent dat er in de gemeente Den Haag ongeveer 12.500 inwoners intersekse zijn. Voor deze mensen belooft de gemeente actieve inzet en inclusief beleid. Met het ondertekenen van deze verklaring laat het stadsbestuur zien dat zij zich inzetten voor de acceptatie van seksediversiteit en emancipatie van intersekse personen. Tevens committeert de gemeente zich aan de volgende afspraken en voornemens: 

1. Inzet voor zichtbaarheid
2. Ontwikkelen van opleidings- en bewustmakingsprogramma.
3. Kritische houding ten opzichte van medicaliserende instellingen.
4. Meer aandacht voor behoeften van intersekse personen.
5. Ondersteunen van initiatieven die intersekse-emancipatie bevorderen.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er sprake is van taboe, stigma, en discriminatie, wat leidt tot isolement en onzichtbaarheid van intersekse mensen. Door deze verklaring te ondertekenen draagt ook Den Haag actief bij aan de acceptatie en emancipatie van intersekse personen”, zegt wethouder Bert van Alphen.Schaamte en maatschappelijk taboe


De tweedeling van de maatschappij in mannen en vrouwen is langzaam aan het veranderen. Dat geeft intersekse personen de gelegenheid om naar buiten te treden. De meeste mensen hebben echter nog nooit van intersekse gehoord. Het wordt vaak geassocieerd met transgender, ten onrechte. Voor intersekse personen is niet zozeer de perceptie van de eigen sekse het vraagstuk, maar de schaamte en het stigma als gevolg van het maatschappelijke taboe op intersekse, waardoor aansluiting bij de rest van de maatschappij soms moeilijk is.  

“Ik ben blij dat Den Haag vandaag De Nederlandse Intersekseverklaring ondertekent en zich hiermee actief uitspreekt voor intersekse personen. Aandacht voor deze groep is hard nodig. Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de Nederlanders niet weet wat intersekse is. Daarbij krijgen intersekse mensen nog vaak te maken met stigmatisering en discriminatie. Er is een lange weg te gaan naar zichtbaarheid en acceptatie, maar het ondertekenen van De Nederlandse Intersekseverklaring is weer een stap in de juiste richting. Ik heb er vertrouwen in dat veel gemeentes en organisaties het voorbeeld van de gemeente Den Haag gaan volgen”, aldus NNID-directeur Miriam van der Have. 

Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID)


NNID is op nationaal en internationaal niveau een gevestigde organisatie die opkomt voor de belangen van intersekse personen. De organisatie werd opgericht in 2013 en richt zich met name op demedicalisering, antidiscriminatiewetgeving, bewustwording en sociale acceptatie.

De-Nederlandse-Intersekse-Verklaring-20210519

Bron: Den Haag

Vorig artikelAI voorspelt het risico op longkanker
Volgend artikelGedwongen opname mag niet leiden tot stopzetten uitkering
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.