Revalidatie Friesland, Basalt en Klimmendaal tekenen strategische samenwerking

Onlangs hebben de drie voorzitters van de afzonderlijke raden van bestuur hun handtekening gezet onder de vernieuwde samenwerking genaamd ‘Revion’. Een intensieve samenwerking op het gebied van zorginhoud, innovatieve zorgconcepten en optimalisatie van ondersteunende diensten. Continue kwaliteitsverbetering blijft het gezamenlijk doel.

Uniforme werkwijzen


Verbetering van de kwaliteit van de zorg staat voorop. Dit bereiken de drie partners door behandelingen met elkaar te vergelijken, te beoordelen op kwaliteit en vervolgens vanuit de verschillende variaties te komen tot de beste kwaliteitsstandaarden en uniforme behandelingen. Verder verkennen zij vanaf nu samen de nieuwe ontwikkelingen op medisch inhoudelijk vlak waaronder eHealth toepassingen en productontwikkelingen.

Toenemend belang van revalidatie


Grote maatschappelijke, technologische en medische ontwikkelingen beïnvloeden de samenleving en de zorgsector. De revalidatiegeneeskunde is een kennisgebied met een relatief kleine omvang in de zorgsector en een groeiend belang voor de patiënt als individu en de samenleving als geheel. Om dat groeiende belang het hoofd te blijven bieden is slagkracht nodig én wendbaarheid. Revalidatie Friesland, Basalt en Klimmendaal vertegenwoordigen samen bijna 25% van de revalidatie patiënten in Nederland. De spreiding over het land en het feit dat de organisaties geen regionale concurrent van elkaar zijn, maakt de samenwerking uniek. Vanuit deze samenwerking verwachten de partners snelle resultaten te bereiken voor een grote doelgroep

Inhoudelijke samenwerking en effectiever organiseren


Het vertrekpunt van de samenwerking is de inhoud en kwaliteit van zorg. Die inhoudelijke verbeterslag levert de drie instellingen de onderbouwing voor het gezamenlijk aanbieden van innovatieve zorgconcepten bij de verzekeraars. Het optimaliseren van secundaire processen geeft de drie instellingen de financiële ruimte om nog steviger in te zetten op innovatie.

Bron: Revalidatie Friesland

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen