Al 10 jaar veilig thuis wonen met Prettig Thuis van Zorgbalans

Prettig Thuis biedt al 10 jaar het Volledig Pakket Thuis (VPT) voor ouderen met een indicatie voor langdurige en intensieve zorg. Deze cliënten, vaak met een vorm van dementie, mogen wonen in een verpleeghuis, maar kiezen ervoor om langer in hun eigen woning te blijven. Zij worden in h...

Prettig Thuis biedt al 10 jaar het Volledig Pakket Thuis (VPT) voor ouderen met een indicatie voor langdurige en intensieve zorg. Deze cliënten, vaak met een vorm van dementie, mogen wonen in een verpleeghuis, maar kiezen ervoor om langer in hun eigen woning te blijven. Zij worden in hun dagelijkse leven ondersteund door Zorgbalans, waarbij het welzijn van de cliënten altijd voorop staat. Inmiddels heeft Zorgbalans 21 Prettig Thuisteams en dit aantal is nog groeiende.

Ondersteuning op maat

Samen met de cliënt, de eventuele mantelzorger en het team bekijkt Zorgbalans wat de cliënt nodig heeft om op een prettige en veilige manier in de eigen woning te kunnen blijven wonen. Zo komen ze tot een persoonlijk op maat samengesteld pakket waarbij Zorgbalans persoonlijke en verpleegkundige zorg, huishoudelijke ondersteuning, welzijnsactiviteiten, alarmering en professionele alarmopvolging biedt en de maaltijden verzorgt.

Er wordt gewerkt met kleine teams, zodat de cliënten de medewerkers (her)kennen. Vooral bij cliënten met een vorm van dementie is het fijn dat er een vast gezicht in huis komt. De lijnen zijn kort, waardoor de betrokkenheid voor de cliënt zichtbaar is. Cliënten geven aan het gevoel te hebben dat er voldoende tijd en aandacht voor hen is.

Complexe zorgvraag

Tien jaar geleden startte Zorgbalans met een pilot. Er werd één Prettig Thuisteam opgezet in IJmuiden. Dit bleek na een half jaar zo succesvol dat het voor het hele werkgebied van Zorgbalans werd uitgerold. Op dit moment zijn er 21 Prettig Thuisteams en worden er twee nieuwe teams opgezet. Bij de start was Prettig Thuis bedoeld voor mensen die thuis woonden met een zorgindicatie voor enige begeleiding (ZZP1 of ZZP2). Inmiddels hebben alle cliënten een indicatie voor beschermd wonen met intensieve zorg (ZZP4, ZZP5 of ZZP6). Ofwel, het is in de afgelopen jaren gelukt om ook langdurige zorg thuis te ontwikkelen voor cliënten met een zware en complexe zorgvraag. Dit betekent dat er door Zorgbalans ook veel wordt geïnvesteerd in het opleiden van de medewerkers om deze zorg te kunnen bieden.

In de Prettig Thuisteams werken woonzorgmedewerkers, helpenden, cliëntcoaches, verzorgenden en verpleegkundigen. Zij werken ook nauw samen met o.a. de wijkzorgteams en ontmoetingscentra van Zorgbalans. Marjo van de Rozenberg, locatiemanager van Prettig Thuis: “De medewerkers steken veel energie in het aansluiten bij onze cliënten, vaak ook in behoorlijk complexe situaties. Zij vinden het ontzettend leuk om welzijnsactiviteiten te ontplooien met cliënten, zowel op individueel als op groepsniveau, en ervaren alle ruimte om hierin creatief te zijn en initiatief te nemen.”

Om het 10-jarige jubileum te vieren, worden zowel de cliënten als de medewerkers van Prettig Thuis in het zonnetje gezet. Alle cliënten krijgen een doosje chocolaatjes op de jubileumdag. Voor de medewerkers van Prettig Thuis heeft Zorgbalans een drive-thru georganiseerd waar zij geheel coronaproof een cadeautje kunnen ophalen.

Volledig Pakket Thuis

De zorgsector heeft in de afgelopen jaren veel veranderingen doorgemaakt. Zo heeft de politiek het scheiden van wonen en zorg, het thuis blijven wonen met een ZZP-indicatie, gestimuleerd. De belangrijkste reden hiervoor is het verder oplopende tekort in verpleeghuiscapaciteit door de vergrijzing. Daarom is het Volledig Pakket Thuis (VPT) ontwikkeld. De cliënt heeft hiermee ook meer keuzevrijheid, wat goed aansluit bij de visie van Zorgbalans: uw leven, uw wensen, samen onze zorg.

Bron: Zorgbalans