100 weken verlof en vitaliteitsregelingen voor medewerkers ambulancezorg

FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn hebben met de werkgevers in de ambulancezorg afspraken gemaakt over drie nieuwe regelingen in het kader van het pensioenakkoord: de vrijwillige vertrekregeling, de regeling vitaliteitspact en de tijdspaarregeling. Een ruime meerderheid van 91% van de FNV-leden heeft voor de uitwerking van de drie nieuwe regelingen gestemd. De ambulancezorg is hiermee de eerste branche binnen de sector zorg & welzijn waar concrete collectieve afspraken zijn gemaakt naar aanleiding van het pensioenakkoord.

Cor de Beurs, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Het was een intensief traject waarbij er een goed resultaat voor zowel jongere als oudere werknemers is bereikt. In de cao ambulancezorg 2020-2021 was al afgesproken dat we met deze regelingen aan de slag zouden gaan zodra het wetsvoorstel RVU/Verlofsparen door de Eerste Kamer was goedgekeurd. De nieuwe wetgeving biedt nu de ruimte voor de regelingen waardoor werknemers eerder kunnen stoppen met werken of langdurig verlof op kunnen nemen.’

100 weken verlof

De tijdspaarregeling biedt alle werknemers in de ambulancezorg, ongeacht de leeftijd, de mogelijkheid om gedurende hun loopbaan 100 weken verlof op te sparen. Zij mogen hierbij zelf bepalen wanneer en waarvoor ze dit verlof willen inzetten, bijvoorbeeld voor een sabbatical of om eerder met pensioen te gaan.

Eerder stoppen met werken

Daarnaast zijn er twee concrete regelingen die het voor oudere werknemers mogelijk maken om eerder te kunnen stoppen met werken. Met de regeling vitaliteitspact kunnen werknemers vanaf 62 jaar minder uren per week gaan werken. En met de vrijwillige vertrekregeling kunnen werknemers vanaf 64 jaar volledig stoppen met werken als zij het niet volhouden tot aan de AOW-leeftijd.

Bron: FNV Zorg & Welzijn

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen