Aandacht voor herkennen levensvragen door professionals

Herkennen professionals in de zorg en het sociaal domein levensvragen bij hun patiënten, cliënten en bewoners? Op 25 juni vindt de eerste Dag van de Levensvragen plaats om aandacht te vragen voor dit thema. Een goed moment om stil te staan bij wat levensvragen inhouden, hoe deze te herkennen en welke mogelijkheden er zijn om samen te werken. Ook de Centra voor Levensvragen en Netwerken Integrale Kindzorg zijn op deze dag te bereiken via het landelijk nummer op 085-00 43 063 om prangende vragen van professionals te beantwoorden.

Onze maatschappij verandert. Mensen wonen langer thuis en worden ouder. Hoewel veel Nederlanders minder binding hebben met een levensbeschouwelijke instantie, blijft de behoefte aan zingeving onverminderd groot. Door deze maatschappelijke ontwikkelingen is geestelijke verzorging nu ook bij mensen thuis mogelijk. Goede lokale ondersteuning bij zingeving en levensvragen kan meer eigen regie, kracht, perspectief en acceptatie bieden en verhoogt de kwaliteit van leven.

Professionals in de zorg en het sociaal domein

Iedereen heeft levensvragen. Het zijn vragen die opspelen bij thema’s zoals ongeneeslijke ziekte, kwetsbaarheid door ouderdom en rouwverwerking. Voorbeelden van levensvragen zijn: Waarom overkomt mij dit? Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik nu verder? Wanneer mensen behoefte hebben hierover verder te praten, kunnen professionals in de zorg en het sociaal domein hen zelf ondersteunen of doorverwijzen naar een geestelijk verzorger.

Persoonsgerichte zorg

Aandacht voor levensvragen is onderdeel van goede persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Caroline Thijssen, huisarts en palliatief kaderarts zegt hierover: “Aandacht voor levensvragen is essentieel omdat je zonder die aandacht niet de beste zorg kunt leveren als huisarts. Het geeft een ander perspectief op een vraag van een patiënt en opent nieuwe wegen om samen te bewandelen.”

Geestelijke verzorging thuis

Geestelijke verzorging is de professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing[1]. Geestelijk verzorgers bieden één-op-één gesprekken met mensen, geven groepsconsulten rond levensthema’s, nemen deel aan multidisciplinair overleg (MDO/Palliatief Thuiszorgoverleg) en geven trainingen. Voor optimale en persoonsgerichte ondersteuning werken geestelijk verzorgers nauw samen met andere professionals en vrijwilligers(organisaties) in de buurt. Dit kan zijn in de zorg (in samenwerking met huisartsen, thuis- en mantelzorg), in samenwerking met het wijkteam en sociaal werk en met getrainde vrijwilligers.

Praat over levensvragen  

Geestelijke verzorging is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij zingeving en vragen over het leven. Welke levens- of geloofsovertuiging men ook heeft. Iedereen kan een beroep doen op deze ondersteuning. Subsidie is beschikbaar, waardoor meerdere gesprekken kosteloos zijn voor mensen van 50 jaar en ouder, mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten en gezinnen met een kind (t/m 18 jaar) met een ernstige ziekte. Klik hier voor meer informatie over hoe professionals advies kunnen inwinnen, samenwerken en/of doorverwijzen.

Scholing en samenwerking

 Geestelijk verzorgers geven ook scholing en trainingen over zingeving en spiritualiteit om de bekwaamheid van professionals en vrijwilligers in de zorg en het sociale domein te vergroten. Zij nemen tevens deel aan multidisciplinair overleg (MDO/Palliatief Thuiszorgoverleg) en begeleiden ethische gesprekken. Deze activiteiten vallen ook onder de subsidieregeling.  

E-learning module voor professionals

In het kader van de eerste Dag van de Levensvragen vinden in het hele land diverse (online) evenementen plaats, zoals workshops en webinars. Ook wordt een nieuwe e-learning module voor professionals gelanceerd rondom kinderpalliatieve zorg. Voor direct contact met een Centrum voor Levensvragen of Netwerk Integrale Kindzorg, bel het landelijk nummer 085-00 43 063 of vind hier het lokale overzicht.

Over Geestelijke Verzorging Thuis 

Sinds 1 januari 2019 maakt een subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de inzet van geestelijk verzorgers thuis mogelijk voor mensen van 50 jaar en ouder, volwassenen en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. Het initiatief wordt ondersteund door een aantal partners, waaronder Agora, Fibula, KBO-PCOB, Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, Nederlands Huisartsen Genootschap, Palliatieve Zorg Nederland, Sociaal Werk Nederland, Vereniging van Geestelijk Verzorgers en de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.

Kijk voor meer informatie op: http://pratenoverlevensvragen.nl/

Bron: Van Houten PR & Communicatie

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen