Instroom specialisten ouderengeneeskunde te beperkt voor toekomstige zorg kwetsbare ouderen

Verenso luidt noodklok: instroom specialisten ouderengeneeskunde te beperkt voor toekomstige zorg kwetsbare ouderen 

15 Juni werd bekend dat er in 2021 in totaal 151 aios instromen in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Dit betekent dat er 109 van de 260 beschikbare plaatsen niet worden gevuld. “Met een fors groeiend aantal kwetsbare ouderen, is het tijd om de noodklok te luiden”, zegt Jacqueline de Groot, voorzitter van Verenso.

Het aantal aios in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde stijgt wel, maar niet snel genoeg. In 2017 startten er bijvoorbeeld nog maar 94 aios hun opleiding. In 2021 zijn dat er 151. “Er was dit jaar ruimte voor 260 aios en die ruimte is er niet voor niets. Deze dokters zijn echt nodig om onze meest kwetsbaren ook in de toekomst de juiste behandeling te geven”, vervolgt De Groot. 

Waarom belangrijk?

In juli 2019 publiceerde Verenso het rapport “Toekomstige arbeidsmarkt specialisten ouderengeneeskunde met een bijbehorend factsheet” dat de problematiek duidelijk schetst. Nu is er nog maar in een paar regio’s een beperkt tekort aan specialisten ouderengeneeskunde, maar zonder ingrijpen zal dat tekort oplopen tot 1.230 van de benodigde 2.766 in 2034. Dat aantal specialisten ouderengeneeskunde is nodig omdat we te maken krijgen met een forse groei van het aantal 90-plussers tot 340.000 in 2040 (bijna verdrievoudigd ten opzichte van 2015). Het aantal mensen met dementie stijgt naar verwachting tot 330.000 in 2040 (meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015). En de behoefte aan 24-uurszorg zal stijgen tot 165.000 in 2040 (meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015).

Opleiding vaak onbekend

“Het specialisme ouderengeneeskunde is een prachtig specialisme, maar voor veel studenten geneeskunde is het helaas nog onbekend. In het basiscurriculum is niet overal een vast coschap ouderengeneeskunde opgenomen; in het basiscurriculum is hoe dan ook weinig aandacht voor ouderengeneeskunde. We krijgen er allemaal mee te maken, niet alleen als specialist ouderengeneeskunde”, zegt De Groot. Wat Verenso betreft is het nu tijd om snel besluiten te nemen over een landelijk vast coschap en meer ouderengeneeskunde in het curriculum. “Anders ben je straks te laat”, aldus De Groot.

Randvoorwaarden beter op orde brengen

Daarnaast is het salaris van de specialist ouderengeneeskunde aanzienlijk lager dan dat van bijvoorbeeld de geriater in het ziekenhuis of van de praktijkhoudende huisarts. “Bij het maken van een keuze speelt dit toch een rol”, zegt De Groot. Ook is het belangrijk dat zorgaanbieders specialisten ouderengeneeskunde beter faciliteren met bijvoorbeeld een medisch secretariaat en via het geven van inspraak in het beleid van de organisatie. “Nu blijven dralen, levert straks een aanzienlijk probleem op. Actie is nu nodig”.

Bron: Verenso

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen