Haal specialistische jeugd ggz weg bij gemeenten!

Haal specialistische jeugd ggz weg bij gemeenten! 407 kinder- en jeugdpsychiaters geven in enquête aan waarom.

Gisteren heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met de oproep specialistische jeugd ggz nu echt weg te halen bij de gemeenten. De meegestuurde uitkomsten van een NVvP-enquête onder kinder- en jeugdpsychiaters laten zien dat dat urgent en noodzakelijk is voor behoud van kwaliteit en capaciteit van de zorg.

NVvP enquête

Uit de gisteren gepubliceerde resultaten van een in mei gehouden NVvP enquête, beantwoord door zo’n twee-derde van alle Nederlandse kinder- en jeugdpsychiaters, geven psychiaters en masse aan dat onder het gemeentelijk regime de voorwaarden ontbreken voor kwalitatief goede specialistische jeugd-ggz.

Toenemende problematiek, crisissen, complexiteit van de zorg, administratie en werkdruk zorgen voor steeds meer werk en minder collega’s die het werk willen doen. Het werk wordt steeds eenzijdiger. Meer dan de helft van de kinder- en jeugdpsychiaters heeft daarom overwogen minder te gaan werken of de overstap te maken naar de volwassenen psychiatrie. Nu al ziet vier-vijfde onvervulde vacatures in de werkomgeving.

Voelen zich beperkt

Kinder- en jeugdpsychiaters zijn zeer bevlogen om kwalitatief goede te zorg verlenen en halen hun werkplezier uit het contact met kinderen en ouders en de inhoudelijke variatie in het werk. Een groot aantal kinder- en jeugdpsychiaters voelt zich door de rol van de gemeente beperkt in het bieden van kwalitatief goede zorg en het uitoefenen van hun vak. Gemeenten gaan nu – vaak vanuit financiële motieven- op de stoel van de behandelaar zitten en zich in detail bemoeien met indicatie en benodigde duur van behandeling, zonder of met beperkte inhoudelijke kennis van GGZ. De kinder- en jeugdpsychiaters vinden het echt noodzakelijk de toenemende afhankelijkheid van hun vak van financiers en gemeentelijke regisseurs zo snel mogelijk te doorbreken om zo de kwaliteit van hun werk èn de zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren te vergroten.

Brief

In een brief aan de Tweede Kamer over hoe een duurzaam jeugdstelsel eruit moet zien, maakt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie duidelijk, met extra urgentie ontleend aan de enquête, wat de Kamer en een volgend kabinet moeten doen. NVVP voorzitter Elnathan Prinsen en voorzitter NVvP afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie Arne Popma: ‘Treuzel niet langer. Haal financiering, organisatie en aansturing van de specialistische jeugd ggz weg bij de gemeente en organiseer die regionaal of landelijk!

Dát wil de NVvP terugzien in de ontwikkelagenda voor een duurzaam stelsel voor jeugdhulp die eind dit jaar klaar moet zijn. Zorg daarbij voor landelijke sturing op kwaliteit die aansluit bij professionele landelijke kwaliteitstandaarden en richtlijnen. Erken dat (acute) kinder- en jeugdpsychiatrie een medisch specialisme is en financier medische verwijsroutes landelijk. Zodat kinderen met ernstige psychische problemen direct de weg vinden naar de specialisten die ze nodig hebben.’ De NVvP sluit voor de nieuwe richting in het stelsel aan bij de brief van de gezamenlijke beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd en adviezen in recente rapporten Sint en SER.

Deskundigen de leiding

Prinsen en Popma: ‘De kinder- en jeugdpsychiater moet met andere inhoudelijk deskundigen de leiding hebben om goede kwaliteit van complexe zorg voor kinderen en ouders te bieden en niet de gemeenteambtenaar. Voor preventie, lichte ondersteuning en thuis nabije zorg kunnen kinderen direct terecht bij de gemeente. Voor de beste psychische gezondheid van kinderen zet de NVvP zich blijvend in voor een goede samenwerking met het hele jeugdzorgveld, voor integrale netwerkzorg en het tegengaan van onder-behandelen èn over-behandelen.

Dat vraagt een goede triage aan de poort en een goede afstemming met het sociale domein en gemeente, zonder financieel en inhoudelijk afhankelijk te zijn van individuele gemeentes. De brede jeugdhulp en de kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen zich alleen optimaal ontwikkelen binnen een duurzame, landelijk gecoördineerde ontwikkelagenda waaraan gezinnen, bestuurders èn beleidsmakers zich committeren.”

Bron: NVvP

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen