‘Zonder taakherschikking kunnen huisartsen de ouderenzorg niet aan’

De huisartsenpraktijken bezwijken bijna onder het artsentekort – NRC

De coronatijd trekt een enorme wissel op de huisartsenzorg. Onderliggend bestaat er al langer een structureel huisartsentekort dat sommige regio’s zelfs in continuïteitsproblemen brengt. Daarbij veranderen de preferenties van de nieuwe generatie huisartsen over de beroepsuitoefening en worden steeds meer eisen gesteld aan de medische coördinatie in het kader van de vergrijzing. De traditionele huisartsenpraktijk is in transitie zeker ook om “ouderenproof” te worden.

Anders kijken naar ouderenzorg

Ouderzorg is anticiperende zorg, dicht bij huis, waarbij het streven is door vroegtijdige interventies de gevolgen van (vaak simultaan voorkomende) ziektebeelden zoveel mogelijk te beperken. In deze steeds complexer worden persoonsgerichte zorg, multidisciplinair van aard, die arbeidsintensief is en om andere competenties vraagt. De huisarts kan dat niet allemaal alleen en heeft ervaring met praktijkondersteuners om ziektebeelden te managen. Andere niet praktijk gebonden ondersteuning kan worden geboden door wijkverpleegkundigen, casemanagers en sociale hulpverleners.

Maar voor de coördinatie van de zorg voor (kwetsbare) ouderen zijn er andere professionals in aantocht. Vooral verpleegkundig specialisten en physician assistants bezitten het beroepsprofiel om de huisarts te ”ontzorgen” en met andere professionals de doelgroep kwetsbare ouderen te begeleiden. Voor de geriatrische expertise maakt de specialist ouderengeneeskunde als “dé ouderenarts buiten het ziekenhuis” deel uit van het team en brengt deskundigheid mee voor doeltreffend en doelmatig multidisciplinair samenwerken.

Regionale taakherschikking

Alle beroepsgroepen in de medische en verpleegkundige as kampen met capaciteitstekorten. De wederzijdse afhankelijkheid noopt tot beroeps- en domein overstijgend samenwerken. Landelijk behoeft dit beleidssturing zodat regionaal de regie gevoerd kan om met integrale capaciteitsplanning en dus taakherschikking 24/7 acute en chronische zorg te waarborgen. Dat vergt regionale platforms met bestuurders van klassieke en zelfstandige organisaties in de langdurige zorg en ziekenhuizen om samen met huisartsenverenigingen hun professionals te delen, te laten samenwerken en aantrekkelijke banen te creëren.

Over de muren van verpleeghuis

Ook voor de specialisten ouderengeneeskunde is taakherschikking cruciaal om hun praktijkvoering over de muren van het verpleeghuis mogelijk te maken. De deelname van de zorgverzekeraars aan deze regionale aanpak is van groot belang omdat creatieve ontschotting van financiering noodzakelijk is om taakherschikking in de ouderenzorg drempelloos te faciliteren.

Het zou zo mooi zijn als de huisartsenpraktijk een centrum wordt van duurzame maatschappelijke gezondheidszorg, de basis om met inspirerende samenwerking de zorg voor kwetsbare ouderen optimaal te kunnen vormgeven.

Voortouw

In Nederland zijn er regio’s die hierin het voortouw (willen) nemen. Dat is nu nog te veel afhankelijk van visierijke bestuurders en bevlogen professionals. Het borgen hiervan en stimuleren van samen leren en ontwikkelen binnen en tussen regio’s is daarbij een noodzakelijke toekomstgerichte ontwikkeling.

Dit is een expertquote van Amnon Weinberg, ZBVO, in het kader van ANP Expert Support. Amnon Weinberg, Specialist Ouderengeneeskunde en SCEN, ZBVO

Bron: ANP Expert Support

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen