Patiënten met kanker fitter de behandeling in


Samen in Beweging!


Een fitte patiënt herstelt beter na een behandeling en kan zo sneller zijn of haar
dagelijks leven weer oppakken. Vanuit deze overtuiging bieden het
Revalidatiecentrum Tolbrug, de Vughtse sportclub Prins Hendrik en het Jeroen
Bosch Ziekenhuis een beweegaanbod op maat aan. Vooralsnog alleen aan
patiënten met kanker maar de wens is het beweegaanbod ook voor andere
patiënten beschikbaar te stellen. In september gaan de eerste groepen patiënten
werken aan het verbeteren en behouden van hun conditie.


Het beweegaanbod richt zich met name op het verbeteren en het behouden van de
conditie omdat beide van belang zijn in het voortraject naar een intensieve
behandeling, zoals een chemokuur of operatie, en ook tijdens en na afloop van die
intensieve behandeling. Het behandeltraject krijgt daarmee namelijk een grotere
kans van slagen. Daarnaast wordt de kans op een duurzame leefstijlverandering
vergroot. Trainen met lotgenoten in een sport- en beweegomgeving in plaats van in
het ziekenhuis verlaagt bovendien de drempel naar blijvend sporten en bewegen.
Het beweegaanbod wordt samen met de medisch specialisten van Tolbrug en het
Jeroen Bosch Ziekenhuis en de trainers en fysiotherapeuten van Prins Hendrik
samengesteld. De patiënten worden onder supervisie van een fysiotherapeut door
de trainers begeleidt.


Resultaatmeting


Het is van belang te weten welke resultaten worden geboekt met het doorlopen van
het beweegaanbod. Daarom worden de data gemeten. Het kan hierbij om harde en
zachte data gaan. Denk aan het meten van kracht en algemene conditie, maar ook
aan de beleving van de deelnemers via interviews. Daarbij letten we op plezier,
kwaliteit van leven en groepsdynamiek. De verkregen data worden geanonimiseerd
gebruikt om het belang van bewegen bij ziekte verder te onderbouwen.


Prins Hendrik


Een vereniging biedt continuïteit en een sociale omgeving, waardoor het
drempelverlagend werkt om blijvend te sporten en te bewegen. Prins Hendrik
beschikt over een accommodatie in optima forma, met bijna 2.000 leden, een goede
organisatie, uitstekende faciliteiten (buiten- en binnenbaan, fitnessruimte etc.) en
dat alles in een prachtige omgeving met veel natuur. Verder beschikt de
sportvereniging over kundige trainers en fysiotherapeuten; dus zowel expertise op
fysieke training van conditie (atletiektrainers), als op herstel van bewegen
(paramedisch/fysio).


Bovendien heeft Prins Hendrik al een gevarieerd beweegaanbod, dat gemakkelijk kan
worden aangepast op de vraag. Zo heeft Prins Hendrik op dit moment al diverse
groepen: wandelen, Nordic Walking en hardlopen, maar ook speciale groepen voor mensen met COPD, NAH (niet aangeboren hersenletsel), obesitas, een visuele
beperking (via Running Blind) en para atletiek (voor onder meer cerebrale parese).


Jeroen Bosch Ziekenhuis


Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen
we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij
wilt. Wij zetten daarvoor al onze expertise in en zoeken de samenwerking.
Bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg.
Daar staan wij voor als Jeroen Bosch Ziekenhuis.


Gewoon, omdat jij ertoe doet


Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis
met ruim 630 bedden en ruim 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn
binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis georganiseerd in de Bossche Specialisten
Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-
specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer
informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl .


Meer informatie
Stuur voor vragen of meer informatie een mail naar: [email protected]

Bron: Jeroen Bosch Ziekenhuis

Geef een antwoord

Recente artikelen