Taco Gosens en Patrick Vriens benoemd op bijzondere leerstoel ‘Kwaliteit van leven in de medische setting’

Taco Gosens en Patrick Vriens zijn benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Kwaliteit van leven in de medische setting’ bij het departement Medische en Klinische Psychologie aan Tilburg University. De benoeming betreft de verlenging van de bestaande leerstoel en tevens omzetting in een bijzondere leerstoel. Het doel van de bijzondere leerstoel is een concretere invulling en toepasbaarheid te geven voor het begrip ‘kwaliteit van leven’ voor patiënten met chronische lichamelijke aandoeningen, zodat zorg hierop beter kan worden ingericht en afgestemd.


De leerstoelhouders zullen vier onderzoekslijnen ontwikkelen op het terrein van kwaliteit van leven in de medische setting. Deze hebben betrekking op de medische psychologie, orthopedie en heelkunde en er wordt een eerste stap gezet richting ‘digital therapies’: persoonlijke, digitale begeleiding van patiënten buiten het ziekenhuis.


Taco Gosens: “Resultaten van (orthopedische) behandelingen worden vaak meer bepaald door de psychologische eigenschappen van een patiënt dan door de behandeling of de prothese zelf.” Het onderzoek omvat daarom onder meer de effecten van persoonlijkheidskenmerken en andere psychosociale kenmerken, patiëntverwachtingen en digitale ondersteuning van het zorgproces, op de wijze waarin patiënten hun kwaliteit van leven beoordelen. Patrick Vriens: “Het meten van kwaliteit van leven blijft een grote uitdaging.”
De leerstoel is ingesteld door Tilburg University en het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. De leerstoel sluit aan bij het strategisch beleid van het ETZ, dat de tevredenheid van de patiënt met diens kwaliteit van leven na behandeling centraal stelt. Hierbij geldt dat zowel heelkunde als orthopedie de primaire proeftuinen zijn, waarna, bij succes, uitrol naar andere patiëntengroepen kan plaatsvinden.


Over Taco Gosens

Prof. dr. Taco Gosens studeerde geneeskunde aan de Erasmus universiteit Rotterdam en volgde de opleiding tot orthopedie in het Atrium Medisch Centrum in Heerlen. Taco Gosens heeft vele wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan op het gebied van orthopedische klachten en behandeluitkomsten daarvan. Taco Gosens is lid van de maatschap orthopedie in het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis in Tilburg (ETZ), met als aandachtsgebieden chirurgie van heup, schouder, elleboog, pols en hand. Hij is tevens opleider orthopedie en doceert aan Tilburg University. Daarnaast is hij bestuurslid Wetenschap en Innovatie bij de Nederlandse Orthopedische Vereniging en hoofdredacteur van het orthopedische tijdschrift Wetenschap in Beweging. 

Over Patrick Vriens

Prof. dr. Patrick Vriens studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Universiteit Leiden en Stanford University. Hij is als (vaat)chirurg en chirurg bij kinderen verbonden aan de vakgroep Chirurgie Midden Brabant in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg (ETZ). Patrick Vriens doet onderzoek en publiceerde over Patient centered outcomes in perifeer vaatlijden, innovaties in endovasculaire aneurysmachirurgie, chirurgie voor geïnfecteerde aneurysma’s, chronische pijn na liesbreukchirurgie en over patiënt monitoring apps. Patrick Vriens is actief als opleider chirurgie en vervolgopleider vaatchirurgie in het ETZ . Hij had zitting in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en is onder meer voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie in het ziekenhuis. Hij doceert aan Tilburg University.

Bron: Tilburg Universiteit

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Geef een antwoord

Recente artikelen