Zorgkantoren: we kunnen met steun van de rechter de inkoop van langdurige ggz voor 2022 voortzetten

De zorgkantoren* kunnen met steun van de rechter de inkoop van langdurige ggz voor 2022 voortzetten. Zij willen nu op basis van de uitspraak met alle betrokken partijen verder bouwen aan een constructieve samenwerking voor een goede, toegankelijke en betaalbare langdurige zorg. Dit stellen de zorgkantoren in reactie op de uitspraak van de rechter in het kort geding over het inkoopkader voor de langdurige zorg. De zaak werd aangespannen door tien zorgaanbieders van langdurige ggz en de Nederlandse ggz. 

Lees op de site van ZN over het jaarlijkse proces voor het verdelen van het Rijksbudget voor de langdurige zorg, waaronder herschikking en nacalculatie.

De rechter noemt het beleid van de zorgkantoren ‘navolgbaar’; zij kan de gemaakte keuzes volgen en acht deze niet onrechtmatig. De rechter vraagt alleen op het gebied van beschermd wonen specifiek van zorgkantoor Zilveren Kruis een aanpassing. Dit zorgkantoor informeert de zorgaanbieders die het aangaat hierover in meer detail. Alle zorgkantoren blijven gedurende de inkoopperiode en daarna met alle koepelorganisaties en de zorgaanbieders in gesprek over de toekomst van de langdurige zorg. 

Inkoopkader 2022


De zorgkantoren hebben bij de aanpassing van het inkoopkader voor 2022 zo goed mogelijk uitvoering gegeven aan de eerdere uitspraak van de rechter in 2020. De zorgkantoren hebben daarbij onder meer aandacht besteed aan het opnemen van een duidelijke onderbouwing van het tariefpercentage. Zij hebben in dit proces de zorgaanbieders geconsulteerd en hun inbreng meegewogen. De rechter bevestigt met de uitspraak dat de zorgkantoren ook in de toekomst volgens deze werkwijze hun zorginkoop voor de ggz kunnen vormgeven. Uiteraard blijven de zorgkantoren in gesprek met zorgaanbieders en blijven zij afhankelijk van de ontwikkelingen zoeken naar de beste wijze voor het inkopen van zorg, aangepast op de vraag en uitdagingen van dat moment.

Inkopen van langdurige zorg


Zorgkantoren kopen langdurige zorg in met het daarvoor bestemde budget van de Rijksoverheid. Met het inkoopkader voor 2022 is door de zorgkantoren gezocht naar een balans tussen het bieden van zekerheid en continuïteit voor zorgaanbieders (met een richttariefpercentage voor alle zorgsoorten en alle regio’s) en het stimuleren van het werken aan vernieuwing en passende zorg. Voor zorgkantoren is dit een belangrijke manier om te komen tot de noodzakelijke vernieuwing voor een houdbare langdurige zorg voor de toekomst. Door de aanpassing van het kader voor 2022 verloopt dat volgend jaar op een andere manier dan dit jaar, waarbij nog steeds het Rijksbudget voor 100% wordt besteed aan het organiseren van langdurige zorg voor mensen die deze zorg nodig hebben.

* van de verzekeraars CZ, Eno, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid

Bron: ZN

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen