‘Organiseer regionale coördinatiepunten voor zorg thuis en het verpleeghuis’

Het Tweede Kamerdebat van 9 december over thuis- en langdurige zorg is afgelast: er wordt geen prioriteit gegeven aan thuiswonende mensen die zorg nodig hebben. Met desastreuze gevolgen. Hoewel we tekorten in de zorg niet direct kunnen oplossen, kan de toegang en het proces wel verbeterd worden. VWS moet aansturen op een regionaal coördinatiepunt voor intra- en extramurale zorg. Vergelijkbaar met het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en het Landelijk Coördinatiepunt Patiëntenspreiding (LCPS).

In de ziekenhuizen is code zwart voorlopig afgewend, maar dat is niet het geval bij mensen die thuis wonen en zorg nodig hebben. Er is onvoldoende thuiszorg en ondersteuning beschikbaar. Hierdoor worden bijvoorbeeld thuiswonende mensen met dementie die incontinent zijn niet verschoond, terwijl dat eigenlijk vier keer per dag moet gebeuren. De zorg komt terecht bij de mantelzorger die het niet langer volhoudt. Alzheimer Nederland, Mantelzorg NL, KBO-PCOB en ANBO maken zich grote zorgen over crisissituaties die nu ontstaan.

Mantelzorgers en zorgprofessionals bellen zich een slag in de rondte om noodzakelijke zorg en ondersteuning te organiseren. Datzelfde geldt voor een verhuizing naar het verpleeghuis. De kostbare tijd die een zorgverlener aan ondersteuning en zorg zou kunnen besteden, gaat verloren aan een eindeloze hoeveelheid telefoongesprekken met aanbieders waar vaak “nee” wordt verkocht.

Sneller de juiste zorg op de juiste plek

Dat kan efficiënter. Wat als deze taak door een regionaal coördinatiepunt opgepakt kan worden? We zien in regio Oostelijke Mijnstreek in Limburg dat het werkt. Hier hebben de grootste zorgaanbieders een regionaal coördinatiepunt voor intra- en extramurale zorg opgezet, waar op een simpele manier vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht.

De zorgaanbieder regelt de werknemers achter de telefoon die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Het coördinatiepunt zorgt voor monitoring van de zorgdruk en geeft het overzicht over zowel de zorg voor mensen die thuis wonen als in het verpleeghuis. De casemanager of een andere verantwoordelijke krijgt een terugkoppeling en kan het verder regelen met de zorgvrager. Zo krijgen mensen sneller de juiste zorg op de juiste plek.

Aanleiding: De zorgketen is een kaartenhuis – en het stormt | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Julie Meerveld, Alzheimer Nederland

Noot van de redactie

Recht op Cliëntondersteuning

Iedere cliënt heeft recht op hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Die ondersteuner kan jou helpen met informatie, advies, algemene ondersteuning en bemiddeling bij de invulling van jouw zorg of bij ondersteuning in het sociale domein.

Cliëntondersteuning in de WMO
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onafhankelijke cliëntondersteuning in de WMO. De ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning. De cliëntondersteuning is levensbreed en geldt dus ook als je vragen hebt op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werk of schulden.Welke vorm dat precies heeft, verschilt per gemeente.

Cliëntondersteuning in de Jeugdwet
Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor cliëntondersteuning van kinderen en hun ouders die een beroep doen op de Jeugdwet. Cliëntondersteuners kunnen helpen om:

  • de hulpvraag duidelijker te krijgen;
  • keuzes te maken;
  • de juiste hulp te organiseren;
  • verschillende hulpsoorten op elkaar af te stemmen.

Cliëntondersteuning in de Wet Langdurige Zorg
Als je een indicatie aanvraagt voor Wlz-zorg, heb je ook recht op cliëntondersteuning vanuit jouw gemeente. Dat geldt ook als je een indicatie aanvraagt voor jouw minderjarige kind. De gemeente moet ervoor zorgen dat een onafhankelijke cliëntondersteuner je kan bijstaan in de procedure van de indicatiestelling voor de Wlz. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) zal je op dit recht wijzen als je een indicatie aanvraagt voor de Wlz-zorg.
Heb je een Wlz-indicatie gekregen? Ook bij de vervolgstappen heb je recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. De zorgkantoren moeten ervoor zorgen dat deze ondersteuning beschikbaar is. Je kunt hulp krijgen bij:

  • de keuze voor een aanbieder (zorgbemiddeling);
  • de invulling van de zorg (zorgplan en budgetplan);
  • de evaluatie van de zorg.

De cliëntondersteuner werkt altijd in het belang van de cliënt. Je hoeft niet te betalen voor cliëntondersteuning.

Meer informatie vind je op www.informatielangdurigezorg.nl/regelhulp en op www.clientondersteu
ning.co.nl

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen