NZa: Knelpunten in het bemiddelen van zorg voor zorgkantoren

Voor zorgkantoren wordt het in de toekomst steeds moeilijker om op te voorzien in het zorgaanbod voor cliënten. De zorgvraag neemt toe en de huidige personeelsschaarste zal naar verwachting toenemen. Tegelijkertijd is beheersing van de zorguitgaven belangrijk, om niet andere noodzakelijke collectieve uitgaven te verdringen. De houdbaarheid van het stelsel van langdurige zorg komt meer onder druk te staan. Sturen op doelmatige zorg is van belang om de langdurige zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Mensen die zorg nodig hebben, moeten ervan op aan kunnen dat ze die zorg krijgen, nu en in de toekomst. Daarbij is passende zorg het richtsnoer: slim georganiseerde zorg die echt van meerwaarde is voor de kwaliteit van leven en het functioneren van mensen tegen een redelijke prijs. Zorgkantoren zijn echter begrensd in de mogelijkheden die zij hebben om te sturen op doelmatigheid.

We zien dat het de zorgkantoren tot nu lukt om zorg te regelen voor alle cliënten. Maar het kost hen steeds meer moeite om te bemiddelen naar zorg die aansluit bij de behoefte en wens van de cliënt:

  • er ontstaan diverse knelpunten in verschillende regio’s door personeelsschaarste en de complexer wordende zorgvraag door de vergrijzing;
  • door knelpunten was de toegang tot medisch-generalistische zorg in 20 van de 31 regio’s op momenten in 2020 onvoldoende gewaarborgd. Deze knelpunten konden zorgkantoren en zorgaanbieders wel oplossen;
  • de vraag naar ggz wonen overtreft het beschikbare aanbod.

Lees meer in het artikel Zorgkantoren organiseerden toegang tot zorg voor cliënten, soms met moeite.

Samenwerking, regie en keuzes zijn nodig

Wat zorgkantoren kunnen doen is een regierol pakken om passende zorg te stimuleren en aan hun zorgplicht te voldoen. Wij sporen hen daarom aan (nog) meer regionaal en domeinoverstijgend samen te werken, problemen te signaleren en met zorgaanbieders te kijken hoe het anders kan. Zorgkantoren kunnen ook sturen op doelmatigheid bij de inkoop en organisatie van zorg. Maar zorgkantoren kunnen het niet alleen en zullen moeten aangeven tot waar hun invloed reikt. Zo hebben zorgkantoren bijvoorbeeld geen invloed op het aantal Wlz-cliënten en de keuzes die gemaakt worden over wat onder het verzekerd pakket valt.

Juist omdat zorgkantoren niet alleen de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de langdurige zorg kunnen borgen, roepen wij VWS op om het maatschappelijke en politieke debat op gang te brengen. Om op deze manier, vanuit een samenhangende lange termijnvisie, keuzes voor te bereiden om de langdurige zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Wij vragen de politiek nadrukkelijk om richting te geven aan deze maatschappelijke dialoog. Lees meer in het artikel Samenwerking, regie en heldere keuzes zijn noodzakelijk voor enorme uitdagingen.

Bron: NZa

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen