‘Coalitieakkoord: meer nadruk op passende zorg is gepast’

Vilans, kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning, is positief over het voorliggende coalitieakkoord. De uitwerking en slagkracht zal bepalen of passende en duurzame zorg bereikt wordt. We moeten breder kijken naar oplossingen en deze sneller implementeren. Samenwerking met andere departementen is daarbij van belang, want zorg en ondersteuning organiseren voor mensen met langdurende vragen, vereist een integrale blik.

Het heeft te maken met wonen, met preventie, met de rol van burgers, met de inzet van technologie en natuurlijk de verschillende deelsectoren in de zorg. Het regeerakkoord geeft begrijpelijkerwijs per domein de richting weer. Laten we leren van de coronacrisis die laat zien dat ‘de zorg’ een zorg is van ons allemaal en dat we voor “goede zorg” niet de zorg maar het leven centraal moeten stellen.

Meer nadruk op ‘passende zorg’ vinden wij gepast. Daarbij is van belang dat kennis daarover toegankelijk en direct toepasbaar zijn, de kwaliteit van leven voor patiënten, cliënten en naasten centraal staat, en er maximale ruimte is voor professionele en informele zorgverleners om hun taken uit te oefenen.

Passende zorg is niet enkel wat vandaag al ‘bewezen effectief’ is. Nieuwe technologie en andere samenwerkingsverbanden bieden nieuwe mogelijkheden. Zorg daarom dat organisaties leer- en ontwikkelruimte hebben, dat de toegevoegde maatschappelijke waarde onafhankelijk wordt bepaald en stimuleer het benutten van succesvolle praktische aanpakken.

‘Inwoners moeten naar vermogen meedoen’ vinden wij een mooi motto. Benut de ruimte die gecreëerd wordt door het opleidingsakkoord in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) ook voor overdracht van kennis over de organisatie en inhoud van passende zorg voor patiënten, cliënten en naasten. Betrek daarbij ook de gehandicaptenzorg.

Als je wilt dat inwoners mee kunnen doen, en langer thuis wonen het credo blijft, hebben burgers hier ook wat voor nodig. Met kennis, voorlichting of laagdrempelige korte opleidingsmodules moeten zij zichzelf kunnen toerusten, zodat ze anderen kunnen helpen.

Voor het realiseren van de doelstellingen uit het coalitieakkoord is domein- en sectoroverstijgende samenwerking noodzakelijk. Daar is steeds meer ervaring mee, maar onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten en financiers verschilt en realisatie kost veel tijd. Het vraagt een intensivering van leren, kennis delen en in de praktijk toepassen op domeinoverstijgende vraagstukken.

Tenslotte is de betrokkenheid en de ervaring van cliënten, patiënten en naasten en van alle zorgprofessionals nodig om de eigen zorg en ondersteuning in te richten. Naar die stem moeten we allemaal luisteren.

Mirella Minkman is Bestuursvoorzitter Vilans, hoogleraar aan Universiteit Tilburg/TIAS

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen