Kabinet-Rutte IV geïnstalleerd met drie nieuwe bewindslieden op VWS

Vandaag zijn Ernst Kuipers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Conny Helder minister voor Langdurige Zorg & Sport en Maarten van Ooijen als staatssecretaris Jeugd en Preventie geïnstalleerd op het ministerie van VWS

De nieuwe bewindslieden beginnen met veel ambitie in een moeilijke tijd.

Ernst Kuipers: ‘Meer dan 1,3 miljoen mensen werken dagelijks aan toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. Dat is een ontzettend belangrijke verworvenheid die we moeten koesteren. Maar die zorg staat ook onder druk. Ik lever graag een bijdrage om de zorg in de volle breedte voor nu en de toekomst veilig te stellen.’

Conny Helder: ‘Zo lang mogelijk gezond en zelfstandig zijn, ook als je ouder bent of een beperking hebt. Dat vraagt om zorg met oog voor de verschillen tussen mensen. Ook sporten en bewegen dragen bij aan onze vitaliteit. Met hart en ziel zet ik me in voor deze onderwerpen.’

Ernst Kuipers

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De nieuwe bewindslieden beginnen met veel ambitie. “Iedereen in Nederland moet de ruimte krijgen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. Als je een beperking hebt, mag dat geen reden zijn om langs de kant te staan. Ik wil werken aan een zorgzamere samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat we naar elkaar omkijken en als het nodig is voor elkaar zorgen. Een samenleving ook waarin we kinderen meer recht doen en helpen om kansrijk en veilig op te groeien. Betere zorg en ondersteuning voor jong en oud, daar ga ik mij samen met de duizenden professionals in de zorg voor inzetten.”, zo verklaart minister Hugo de Jonge.

Minister Ernst Kuipers van VWS neemt de volgende taken op zich:

 • Corona
 • Curatieve zorg
 • Bevolkingsonderzoeken, o.a. kanker
 • Zorgverzekeringswet
 • Zorgtoeslag en pakketbeheer
 • Drugs
 • Genees- en hulpmiddelen
 • IGJ
 • Gezondheidsbescherming: voedsel en productveiligheid en toezicht daarop door NVWA
 • Infectieziektebestrijding
 • Medische technologie en innovatie
 • Eigenaarstaken concernorganisaties
 • Kennis en informatie-infrastructuur
 • Medisch-ethische vraagstukken
 • Pandemische paraatheid
 • Betaalbaarheid van de zorg
 • Duurzaamheid in de zorg
 • Medisch-specialistische vervolgopleidingen

Prof.dr. Ernst Kuipers, was voor zijn benoeming voorzitter Raad van Bestuur van het Erasmus MC.

Minister Conny Helder voor Langdurige zorg en Sport heeft de taken:

 • Langdurige zorg: ouderenzorg, gehandicaptenzorg, mensen met een beperking
 • GGZ
 • Wijkverpleegkundige zorg
 • Persoonsgebonden budget
 • Kwaliteitsbeleid care
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Sport
 • Proces coördinatie verantwoording Covid-19 bij VWS
 • Rechtmatige zorg en goed bestuur
 • Ontregelde zorg
 • Organiseerbaarheid/regionalisering

Conny Helder, was voor haar benoeming bestuursvoorzitter bij tanteLouise.

Staatsecretaris Maarten van Ooijen krijgt de portefeuilles:

 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers
 • WMO en mantelzorg
 • Maatschappelijke opvang  en beschermd wonen
 • Preventie
 • Gezondheidsbevordering (leefstijl)
 • VWS domein voor BES-eilanden
 • Jeugdbeleid, Jeugdwet en
 • jeugdgezondheidszorg
 • GGD in gemeentelijk domein

Maarten van Ooijen was voor zijn benoeming wethouder bij de gemeente Utrecht.

Uitzwaaimoment

Onder luid applaus werden oud-minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis uitgeleide gedaan op het ministerie van VWS.

Kabinet-Rutte IV

Alle voornemens van het kabinet-Rutte IV zijn terug te lezen in coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Dit akkoord is op 15 december 2021 gepresenteerd.

Budgetten

Voor de budgettaire verwerking van het regeerakkoord voor VWS zijn alle bedragen in de tabellen uit de budgettaire bijlage bij het coalitieakkoord

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen