Catharina Ziekenhuis maakt zich sterk voor beste zorg tegen laagste kosten

Ziekenhuizen en de overheid hebben de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor uitkomsten van zorg die voor patiënten belangrijk zijn. Dat is een goede ontwikkeling, maar er moet ook gekeken worden naar de onnodige kosten die worden gemaakt voor een specifieke behandeling. Het Catharina Ziekenhuis pakt die handschoen nu op en gaat binnen het Topzorg programma van het hart- en vaatcentrum onderzoeken of zij de beste zorg kunnen leveren tegen lagere kosten.

“Wanneer we bij gelijkblijvende of betere zorguitkomsten de kosten kunnen verminderen, is dat winst voor zowel het ziekenhuis, de verzekeraar, de maatschappij én de patiënt”, legt Dennis van Veghel, programmamanager Topzorg in het Catharina Ziekenhuis uit, “als we kosten kunnen besparen, komt er ook nog eens meer ruimte voor innovatie en verbetering.”

Slimmer inrichten

In ziekenhuizen wordt nu nog veelal gebudgetteerd per afdeling. Maar patiënten komen voor hun behandelingen vaak op verschillende afdelingen. Van Veghel: “Daardoor blijven belangrijke inzichten verborgen en dus ook zorgkosten. Denk bijvoorbeeld aan het aantal keren dat een patiënt voor of na een behandeling de eerste hulp bezoekt. Andere voorbeelden zijn de hoeveelheid diagnostiek die wordt ingezet, of een behandeling kan worden uitgevoerd in dagbehandeling of dat een opname noodzakelijk is en als dat noodzakelijk is hoe lang de ligduur in het ziekenhuis is.”

Door deze reeds beschikbare data op een nieuwe manier te bestuderen, verwachten onderzoekers binnen het hart- en vaatcentrum nog gerichter verbeteringen door te kunnen voeren waardoor zorgprocessen slimmer kunnen worden ingericht en zowel de kwaliteit van zorg als de efficiëntie verbetert.

Patiëntgericht methode

Binnen het Catharina Ziekenhuis hebben onderzoekers een methode ontwikkeld waarbinnen artsen, financieel deskundigen en patiënten inspraak hebben in de selectie van zogenoemde ‘kostendrijvers’. “Deze methode geeft ons een beeld wat de belangrijkste kostendrijvers zijn, maar ook welke zorgactiviteiten die kosten veroorzaken”, legt Van Veghel uit. ”we verwachten verdere verbeteringen door te kunnen voeren door processen nog slimmer in te richten en technologische innovaties door te voeren, zoals bijvoorbeeld e-health en telemonitoring.” De methode wordt in eerste instantie geïmplementeerd binnen het Catharina Ziekenhuis. Daarna zal deze verder worden uitgerold binnen het Nederlands Hart Netwerk om ook samen met verwijzers de keten te optimaliseren.

Het Catharina Ziekenhuis heeft twee subsidies van 3 miljoen euro van ZonMW gekregen voor complexe zorg rondom darmkanker en hart- en vaatziekten. Het hart- en vaatcentrum wil met de 3 miljoen euro subsidie het centrum zijn rol als koploper bij de ontwikkeling en implementatie van medische innovaties verder versterken. De subsidie wordt ingezet om onderzoek te doen naar technologische innovaties en beslissingsondersteuning op basis van kunstmatige intelligentie. Met name op het gebied van preventie, verbeterde uitkomsten en kostenbeheersing bij 3 veelvoorkomende hartaandoeningen: verstopte kransslagaderen, vernauwde hartklep en boezemfibrilleren.

Bron: Catharina Ziekenhuis

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen