Overheid vraagt hulp huisartsen bij tweede boosters

Op 24 februari heeft minister Kuipers van VWS besloten dat er voor de meest kwetsbare volwassenen een tweede boostervaccinatie komt. De overheid vraagt of huisartsen – op vrijwillige basis – kunnen helpen met de vaccinaties van niet-mobiele mensen thuis, zoals heel veel huisartsen in de vorige boostercampagne ook hebben gedaan.

Het besluit van de minister volgt op een advies van de Gezondheidsraad van vorige week.

De overheid vraagt aan huisartsen om een bijdrage voor de volgende groepen patiënten:

  • Thuiswonende patiënten met het syndroom van Down: omdat bij de overheid niet bekend is wie er het syndroom van Down heeft, worden huisartsen gevraagd om naar hun volwassen patiënten met syndroom van Down een uitnodiging voor vaccinatie te sturen. Daarover ontvangen huisartsen morgen 25-2 een werkinstructie en uitnodigingsbrief via het SNPG.
  • Daarnaast wordt u als huisarts gevraagd of u de vaccinaties van niet-mobiele thuiswonende patiënten (die 70 jaar en ouder zijn of het syndroom van Down hebben) kunt verzorgen. Zo ja, dan kunt u daarvoor de benodigde prikken ophalen bij de GGD. Als dat niet lukt, dan kunt u deze patiënten aanmelden bij de GGD voor thuisvaccinatie door een GGD-team. Ook hierover volgt morgen 25-2 een werkinstructie via SNPG.
  • Mensen in instellingen die onder verantwoordelijkheid van huisarts vallen: alleen op verzoek van instellingen aanleveren van contra-indicaties. De instelling vraagt indien nodig informatie aan u.

Doelgroepen van deze “herhaalprik”

De minister heeft besloten dat er een herhaalcoronaprik wordt aangeboden aan de volgende groepen mensen:

  • mensen van 70 jaar en ouder;
  • bewoners van verpleeghuizen;
  • volwassenen met syndroom van Down;
  • en volwassenen met een ernstige immuunstoornis.

Wat is de vraag aan huisartsen?

De GGD’en zijn primair verantwoordelijk voor de herhaalvaccinaties. Daarnaast zijn er instellingen waar de eigen medische dienst de vaccinaties op zich neemt. De vaccinaties bij instellingen zonder medische dienst worden in principe uitgevoerd door mobiele teams van de GGD.

Bron: LHV

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen