NVVE bezorgd over toename van palliatieve sedatie

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) maakt zich zorgen over de sterke toename van het aantal palliatieve sedaties in Nederland. In zeven jaar tijd is het aantal gestegen van 18 procent naar inmiddels ruim 22 procent van alle sterfgevallen. Dat betekent dat een op de vijf Nederlanders overlijdt nadat de dokter palliatieve sedatie heeft toegepast.

In een brief aan de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport dringt de NVVE erop aan dat de minister onderzoek naar de toename openbaar maakt. De Kamercommissie bespreekt op 31 maart diverse onderwerpen die samenhangen met palliatieve zorg. Het valt de NVVE op dat palliatieve sedatie niet op de agenda staat.

Bij palliatieve sedatie wordt het bewustzijn van een terminale patiënt verlaagd. Uiteindelijk overlijdt de patiënt aan zijn aandoening en doordat er geen water of voedsel meer wordt toegediend. De toename is opvallend, omdat de bevolkingssamenstelling in deze periode niet ingrijpend is gewijzigd en het aantal overlijdens door euthanasie niet sterk stijgt. In 2019 is onderzoek gedaan naar de toename. Uit de eerste bevindingen bleek een relatief sterke stijging onder oudere patiënten en patiënten met kanker die door de huisarts werden begeleid. In 2021 berichtte de minister dat het onderzoek vertraging opliep. Tot dusver zijn de resultaten nog altijd niet met de Tweede Kamer gedeeld.

De toename van het aantal palliatieve sedaties kan voor een deel verklaard worden doordat er meer aandacht is voor palliatieve zorg en voor het verlichten van pijn op het sterfbed. Bovendien is er de trend dat Nederlanders hun levenseinde steeds meer zelf willen regisseren.  De NVVE heeft er geen problemen mee als hier sprake is van een bewuste keuze. Maar er zijn ook signalen dat artsen een euthanasieverzoek omzeilen en voor palliatieve sedatie kiezen, mede omdat aan euthanasie strafrechtelijke gevolgen kunnen kleven. Palliatieve sedatie mag volgens de NVVE geen sluiproute voor euthanasie worden. Goede voorlichting en een vrije keuze zijn volgens de vereniging onlosmakelijk verbonden met waardig sterven.

In de brief aan de Kamercommissie dringt de NVVE erop aan dat de minister om uitleg wordt gevraagd over de toename van palliatieve sedatie. Ook vraagt de NVVE of de onderzoeksresultaten die kunnen bijdragen aan een optimale zorgpraktijk snel met de Kamer en de professionals in het veld gedeeld kunnen worden.

Bron: NVVE

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen