Hoe wordt apenpakken gediagnostiseerd?

De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten en wordt vervolgens bevestigd door een laesiemonsters van de huidletsels. Dit monster moet in beschermde omstandigheden worden genomen om besmetting door het afnemen van het staal te vermijden. De aanwezigheid van het virus wordt dan via een PCR-test vastgesteld.

De klinische differentiële diagnose omvat andere huiduitslagziekten, zoals waterpokken, mazelen, bacteriële huidinfecties, schurft, syfilis en medicatiegerelateerde allergieën. Lymfadenopathie tijdens het prodromale stadium van de ziekte kan een klinisch kenmerk zijn om apenpokken te onderscheiden van waterpokken of pokken. Als apenpokken wordt vermoed, moeten gezondheidswerkers een geschikt monster verzamelen en dit veilig naar een laboratorium met de juiste capaciteit laten vervoeren. Bevestiging van apenpokken hangt af van het type en de kwaliteit van het monster en het type laboratoriumtest. Daarom moeten specimens worden verpakt en verzonden in overeenstemming met nationale en internationale vereisten. Polymerasekettingreactie (PCR) is de laboratoriumtest die de voorkeur heeft, gezien de nauwkeurigheid en gevoeligheid ervan. Hiervoor zijn optimale diagnostische monsters voor apenpokken afkomstig van huidlaesies – het dak of vocht van blaasjes en puisten, en droge korsten. Waar mogelijk is biopsie een optie. Laesiemonsters moeten worden bewaard in een droge, steriele buis (geen virale transportmedia) en koud worden bewaard. PCR-bloedonderzoeken zijn meestal niet overtuigend vanwege de korte duur van viremie in verhouding tot het tijdstip van monsterafname nadat de symptomen beginnen en mogen niet routinematig bij patiënten worden afgenomen. Aangezien orthopokkenvirussen serologisch kruisreactief zijn, bieden antigeen- en antilichaamdetectiemethoden geen apenpokken-specifieke bevestiging. Serologie- en antigeendetectiemethoden worden daarom niet aanbevolen voor diagnose of casusonderzoek waar de middelen beperkt zijn. Bovendien kan recente vaccinatie of vaccinatie op afstand met een vaccin op basis van vaccinia (bijv. iedereen die is gevaccineerd vóór de uitroeiing van de pokken, of meer recentelijk is gevaccineerd vanwege een hoger risico, zoals laboratoriumpersoneel van het orthopokkenvirus) leiden tot fout-positieve resultaten. Om de testresultaten te interpreteren, is het van cruciaal belang dat patiëntinformatie bij de monsters wordt verstrekt, waaronder: a) datum van begin van koorts, b) datum van begin van uitslag, c) datum van monsterafname, d) huidige status van het individu (stadium van uitslag), en e) leeftijd.

Bron: WHO

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen