Kansenongelijkheid onderwijs vergroot door overlijden ouder

Een kind dat een ouder verliest in groep 7 of 8, heeft veel minder kans op deelname aan het hoger onderwijs dan kinderen die een ouder verliezen op de middelbare school. Dat blijkt uit onderzoek van econoom Coen van de Kraats. Hij onderzoekt de blijvende invloed van schokken tijdens de jeugd op uitkomsten in het volwassen leven.

Econoom Coen van de Kraats onderzocht de blijvende invloed van schokken tijdens de jeugd op uitkomsten in het volwassen leven. Hij concludeert dat een kind dat een ouder verliest in groep 7 of 8 veel minder kans heeft op deelname aan het hoger onderwijs dan kinderen die een ouder verliezen op de middelbare school.

Schokken tijdens de jeugd zijn van grote en blijvende invloed op uit­komsten in het volwassen leven. Van de Kraats onderzocht wat gevoelige periodes zijn voor een heftige schok die relatief veel kinderen treft: het vroegtijdig overlijden van een ouder. Zijn onderzoek laat zien dat het overlijden van een ouder een sub­stantieel negatief effect heeft op onderwijsuit­komsten, maar dat dit sterk varieert met de leeftijd van het kind. Vooral op de leeftijd van tien tot twaalf jaar is dit effect sterk; de kans om naar het hoger onderwijs te gaan neemt met drie tot vier procentpunt af ten opzichte van kin­deren die geen ouder verliezen (een afname van bijna 10 procent). Na de leeftijd van twaalf jaar nemen de leeftijdseffec­ten af. In de vroege volwassenheid heeft het overlijden van een ouder geen effect meer op deelname aan het hoger onderwijs.

Kansengelijkheid


Dit leeftijdspatroon biedt twee belang­rijke inzichten over gevoelige periodes in de jeugd. Ten eerste toont het aan dat kinderen in de vroege adolescentie (tien tot twaalf jaar) bijzonder gevoelig kunnen zijn voor het overlijden van een ouder. Van de Kraats: “Met deze kennis kunnen beleidsmakers probe­ren om interventies die de nadelige gevol­gen van een schok moeten verminderen, gerichter in te zetten.”

Ten tweede is het volgens Van de Kraats opval­lend dat het leeftijdspatroon samenvalt met het Nederlandse onder­wijssysteem van vroege selectie: de leeftijdseffecten zijn relatief groot voor kinderen die net voor de overstap naar het voortgezet onderwijs een ouder verliezen, en die wor­den daarna snel klei­ner. Dit suggereert dat vroege selectie de langetermijngevolgen van een negatieve schok in de jeugd kan verergeren. “Als gevoelige periodes medebepaald wor­den door het huidige onderwijsbeleid, kan nieuw of aanvullend beleid ook de nega­tieve gevolgen van een schok verminde­ren. Het beperken van de gevolgen van een schok is ook relevant voor kansengelijkheid, want in Nederland verliezen kinderen uit gezinnen in het onderste inkomensdeciel twee keer zo vaak een ouder in de eerste tien jaar van het leven als kinderen uit het boven­ste inkomensdeciel”, aldus Van de Kraats.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen