Overlijdensrisico groter bij langdurig verblijf op de Spoedeisende Hulp

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) vreest een uitstroom van SEH-artsen als de werkomstandigheden in de ziekenhuizen niet aanmerkelijk worden verbeterd. De NVSHA pleit voor meer aandacht voor de personeelstekorten, het bestrijden van de overmatige drukte op de SEH’s en van de beperkte opnamecapaciteit van de ziekenhuizen. Ze doet dit appèl in de aanloop naar het debat in de Tweede Kamer op 6 juli over de arbeidsmarkt in de zorg.

NVSHA-voorzitter David Baden: ‘Het verbaast mij telkens weer dat er geen structurele aandacht is voor het tekort aan gespecialiseerde SEH-artsen en -verpleegkundigen! De tekorten leiden onder andere tot overmatige drukte (crowding) en tot SEH-stops. Dat is belastend voor het SEH-personeel, maar ook ronduit gevaarlijk voor patiënten. Uit recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk onder 7,5 miljoen patiënten blijkt dat als iemand als gevolg van overmatige drukte langer dan vier uur voor opname op een SEH verblijft, het risico op overlijden toeneemt. Bij vier tot zes uur leidt dat tot één extra overlijden per 191 opgenomen patiënten en bij zes tot acht uur zelfs tot één per 82. Natuurlijk is een vermoeden van ‘onnodig overlijden’ het meest vreselijk voor de familie en vrienden van de patiënt, maar het gevoel dat het mogelijk voorkomen had kunnen worden, heeft ook grote invloed op de verpleegkundige en artsen op de SEH.’

Situatie in Nederland


Baden: ‘We weten uit eigen NVSHA-onderzoek dat in de Nederlandse ziekenhuizen 24% van de patiënten die worden opgenomen langer dan vier uur op de SEH is. In ons land worden 750.000 mensen per jaar via de SEH opgenomen. Als ca. 24% – 180.000 personen – daarvan langer dan 4 uur op de SEH verblijft, betekent dat er ieder jaar 940 patiënten onnodig overlijden door de wachttijden op de SEH.’

Oorzaken te lange verblijfsduur

  • personeelstekorten binnen en buiten de SEH, ook bij de huisarts, wijkzorg en verpleegafdelingen;
  • overmatige drukte op de SEH (crowding);
  • de beperkte opnamecapaciteit;
  • langdurig wachten op overplaatsing buiten het ziekenhuis.

Appèl NVSHA aan Tweede Kamer


Baden: ‘Laten we voorkomen dat vanwege de moeilijke en zware werkomstandigheden er een uitstroom van gespecialiseerde SEH-artsen en -verpleegkundigen plaatsvindt. Maak het vakgebied aantrekkelijker. Dat kan onder andere door de erkenning van de spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme. Spoedeisende Geneeskunde is bijna overal ter wereld vanwege het bijzondere karakter, erkend als specialisme. In Europa is alleen Nederland de uitzondering. Erkenning als medisch specialisme maakt dat de aantrekkelijkheid van het vakgebied wordt behouden en komt bovendien internationale uitwisseling van kennis en personen ten goede. Daarnaast is het van groot belang dat we het aantal opleidingsplekken in Nederland vergroten. Het aantal plaatsen is nu te beperkt ondanks grote interesse voor de opleiding! Dat is tegen de achtergrond van het tekort aan SEH-artsen onbegrijpelijk. De NVSHA pleit al jaren voor een bredere inzet van de SEH-artsen en het borgen van bereikbare acute zorg. Niet alleen tijdens ‘kantooruren’, maar 24 uur per etmaal, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar! Dat doet recht aan het belang van de Spoedeisende Hulp in Nederland. Het mes snijdt bovendien aan twee kanten. De beschikbaarheid van voldoende SEH-artsen waarborgt voor patiënten dag en nacht bereikbare, adequate acute zorg en voor medici blijft het vak aantrekkelijk door het verlagen van de werkdruk. Dat is van groot belang in de strijd tegen de personele tekorten.’

Nederlands onderzoek ‘Monitor acute zorg NZA’

Bron: NVSHA

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen