Meer publieksvoorlichting, minder regels, lagere administratieve lastendruk

Beroepsverenigingen bieden op 5 juli petitie aan de Tweede Kamer

Namens de Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (POH, POHPVK, POH-ouderen en POH-GGZ), doktersassistenten, Physician Assistants en Praktijkmanagers, heeft NVDA-voorzitter Linde Gonggrijp, de leden van de Tweede Kamer de petitie ‘De huisartsenzorg verzuipt’ aangeboden. Gezamenlijke beroepsverenigingen roepen de partijen en de minister van VWS op voor meer publieksvoorlichting over wanneer iemand een beroep kan doen op de huisartsenzorg, ze vragen om minder regels en een lagere administratieve lastendruk in de huisartsenzorg.

Het huisartsenzorgteam verdrinkt al langere tijd in onnodige en tijdrovende administratieve handelingen, ontoereikende publieksvoorlichting, en lange wachttijden met de daaruit voortvloeiende overbruggingszorg. Beroepsverenigingen NVvPO, NAPA, NVDA, NVvPM en V&VN afdeling PVK-POH constateren hiermee dat de huisartsenzorg verzuipt.

Oproep

Voorzitter van de vaste Kamercommissie Bart Smals (VVD) heette de afgevaardigden van de beroepsverenigingen welkom. Tweede Kamer-leden Corinne Ellemeet (Groen Links), Joba van den Berg (CDA), Judith Tielen (VVD), Wieke Paulusma (D66), Maarten Hijink (SP), Liane den Haan (Franctie Den Haan), Eva van Esch (Partij van de Dieren), Mirjam Bikker (CU) en Pepijn van Houwelingen (FvD) hebben de petitie in ontvangst genomen.

Naast de huisartsen bezwijken ook de Doktersassistenten, Praktijkondersteuners (POH, POH-Ouderen en POH-GGZ) en Praktijkverpleegkundigen, Physician Assistants en Praktijkmanagers onder de hoge werkdruk. De grenzen van het personeel in de huisartsenzorg zijn inmiddels al lang en breed overschreden. Uit een enquête onder deze beroepsgroepen blijkt dat 15% overweegt de huisartsenzorg te verlaten. Dit heeft desastreuze gevolgen voor zowel het toch al bestaande tekort aan zorgprofessionals in de huisartsenzorg als de patiëntveiligheid. Die situatie is erg zorgelijk en nu ingrijpen is noodzakelijk.

Tien over twaalf 

De beroepsverenigingen roepen de Tweede Kamer dringend op: kom in actie, neem bovenstaande geluiden serieus en negeer dit probleem niet langer. Een verlaging van de werkdruk, minder administratieve lastendruk en betere publieksvoorlichting is dringend nodig zodat er meer tijd komt voor echte, persoonlijke zorg. 

Beroepsverenigingen in de huisartsenzorg maken zich daarom hard voor de huisartsenzorg die draait om duurzame, persoonsgerichte zorg voor iedereen. Om deze problematiek te agenderen bieden de beroepsverenigingen deze petitie aan. De minister van VWS en de Tweede Kamerleden worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de nodige acties en oplossingen.

Over de NVvPO

De Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen  (www.NVvPO.nl) is de beroepsvereniging voor en door praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen en vertegenwoordigt de POH, de POHPVK, PVH, POH-Ouderen, POH-GGZ en POH-Jeugd. Het beleid van de NVvPO is erop gericht alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen, ongeacht hun achtergrond, te verenigen, te versterken en te vertegenwoordigen. De NVvPO telt ruim 3600 leden en behartigt de belangen van alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen aan de Cao-tafel Huisartsenzorg.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen