Tekort zorgpersoneel daalt met 14 procent door gepast gebruik medicijnen

Door beter, slimmer en gepast medicijngebruik kan het arbeidstekort in de zorg dalen met 3.000 à 6.000 voltijdbanen (fte). Dit is een reductie van 8 à 14 procent van het tekort aan zorgpersoneel. Dat blijkt uit een onderzoek van PwC Strategy&, in samenwerking met voormalig zorgminister Ab Klink.

In opdracht van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) berekende PwC Strategy& hoe geneesmiddelen ervoor kunnen zorgen dat er meer handen aan het bed komen. Denk aan slimme medicijndispensers, die zorgpersoneel werk uit handen nemen. Of aan chemotherapie thuis, met een draagbare pomp. Al bewezen voorbeelden van succesvolle interventies zijn onder meer: reumamedicatie, COVID-19 vaccins en DOAC’s (bloedverdunners).

We kunnen het ons gewoonweg niet veroorloven om bewezen effectieve oplossingen links te laten liggen. Er is nog nauwelijks oog voor de positieve bijdrage die medicijnen en medische technologie kunnen leveren aan arbeidseffectiviteit en passende zorg.

Het huidige tekort aan zorgpersoneel is op dit moment 48.000 mensen. Naar verwachting loopt dit de komende jaren op naar 140.000 arbeidskrachten.

Het rapport van PwC Strategy& noemt drie bestaande en zeven nieuwe interventies met medicijnen die het arbeidstekort kunnen terugdringen. Zo’n zorgtransitie vergt echter wel een andere manier van kijken en handelen in de zorgketen, en constructief overleg daarover. Een paar voorbeelden:

  • het Zorginstituut weegt arbeidsbesparing mee bij de beoordeling van geneesmiddelen en vaccins;
  • VWS geeft zorginkopers opdracht om arbeidsbesparing mee te wegen bij de inkoop van interventies;
  • zorgaanbieders wegen arbeidsbesparing mee bij de inkoop van interventies.

Hoe belangrijk het is om voldoende zorgcapaciteit te hebben, wordt nog eens onderstreept door nieuw RIVM-onderzoek. Daaruit blijkt dat alleen al door uitstel van planbare operaties in 2020 en 2021 (de eerste twee coronajaren) naar schatting 320.000 gezonde levensjaren verloren zijn gegaan.

Ook zonder coronacrisis komt het zorginfarct met rasse schreden dichterbij, met name vanwege de vergrijzing. Elke mogelijke reductie van het arbeidstekort in de zorg is daarom letterlijk van levensbelang.

Gerard Schouw is directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen