Ien van de Goor benoemd als bijzonder hoogleraar Publieke gezondheid en preventie

Prof. dr. Ien van de Goor is met ingang van 1 augustus benoemd op de bijzondere leerstoel ‘Publieke gezondheid en preventie’ aan Tilburg University. In deze leerstoel staat het genereren van wetenschappelijke kennis met en voor de dagelijkse praktijk van de publieke gezondheid centraal. De leerstoel is gevestigd door de drie GGD-en in Noord-Brabant en ondergebracht bij de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant bij Tranzo, Tilburg University. Ook het RIVM en het PON & Telos zijn onderdeel van deze academische werkplaats. 

Er zijn grote maatschappelijke opgaven op het gebied van volksgezondheid, zoals de toenemende zorglast door chronische aandoeningen, het groeiende aantal thuiswonende ouderen met complexe problematiek en de toenemende mentale druk op jongeren en jongvolwassenen. Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn al jaren onverminderd groot en mensen in kwetsbare omstandigheden profiteren onvoldoende van individueel gerichte gezondheidsbevordering en preventie. Om voor mensen in achterstandsposities een verschil te maken, is een collectieve benadering nodig, gericht op de hele bevolking en over domeinen heen. Aangrijpingspunten voor het verbeteren van volksgezondheid liggen vaak in onze leefomgeving, klimaat, onderwijs en werk.

Het onderzoeksprogramma van de leeropdracht bevat inhoudelijke thema’s benaderd vanuit een collectieve en integrale benadering van gezondheid en welzijn. Denk aan de sociale en fysieke omstandigheden waarin kinderen en volwassen opgroeien en leven in wijken en gemeenten, kansenongelijkheid in onderwijs en werk, armoede en schuldenproblematiek en de lange termijn impact van de coronapandemie.

Ien van de Goor: “Mijn belangrijkste drijfveer is om maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek te genereren door het onderzoek in dit programma uit te voeren in co-creatie met de publieke gezondheidspraktijk. Door zo te bouwen aan een duurzame kennisbasis voor publieke gezondheid en preventie, hoop ik op termijn bij te kunnen dragen aan het verkleinen van de gezondheidskloof.”

Kennisdeling en impact

Binnen deze leerstoel is extra aandacht voor de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek wordt in co-creatie met verschillende stakeholders uit de publieke gezondheidspraktijk uitgevoerd en gedeeld, waardoor aansluiting van kennis met de praktijk wordt geborgd.

Over Ien van de Goor

Prof. dr. Ien van de Goor (1960) studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht en promoveerde daar bij de vakgroep Medische Sociologie van de Faculteit der Gezondheidswetenschappen (opgegaan in Faculty of Health, Medicine and Lifesciences) op het onderwerp Situationele aspecten van drinkgedrag bij adolescenten (1990). Ien van de Goor heeft expertise in volksgezondheid, preventie en gezondheidsbevordering, evaluatie van complexe interventies, implementatieonderzoek en evidence-informed Public Health beleid en -praktijk. Eerder (2010-2020) bekleedde zij een bijzondere leerstoel op het terrein van de Effectiviteit van Individuele preventie. Haar bijzondere interesse gaat uit naar het overbruggen van de kloof tussen onderzoek, beleid en praktijk. Hierin deed zij ruim ervaring op, onder meer in de functie van Programmaleider van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant bij Tranzo.

GGD-en in Brabant

De drie GGD-en in Noord-Brabant; GGD West-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost en GGD Hart voor Brabant hebben gezamenlijk deze leerstoel ingesteld om daarmee de professionalisering van het vakgebied publieke gezondheid te stimuleren en de wetenschappelijke basis van het werkveld te versterken. Hiermee leveren zij een bijdrage aan het verbeteren van de kennis op dit terrein.

Bron: Tilburg University

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Geef een antwoord

Recente artikelen