Onderzoek naar bewegingssensoren tijdens Nijmeegse Vierdaagse


Tijdens de Vierdaagse deed de Sint Maartenskliniek een onderzoek naar het lopen van wandelaars met draagbare bewegingssensoren. Het ging om een proef om te bekijken of de sensoren waardevolle informatie over de kwaliteit van het lopen in het dagelijks leven kunnen verzamelen. Dit met als doel dat patiënten in de toekomst de sensoren ook thuis kunnen gaan gebruiken. Zo krijgen we een realistischer beeld van de loopproblemen van de patiënt en kunnen we een betere behandeling geven.

Metingen in het ziekenhuis geven onvoldoende beeld van lopen in het dagelijkse leven. Patiënten doen dan extra hun best. Met de draagbare bewegingssensoren is het mogelijk om thuis, zowel binnens- als buitenshuis, langere tijd achter elkaar de kwaliteit van het lopen te meten.

Sensoren op de schoenen en onderrug

Voordat we de sensoren met patiënten mee naar huis kunnen geven is onderzoek nodig. Testen moeten uitwijzen of de sensoren ook de juiste informatie in beeld brengen. De Vierdaagse was hiervoor een uitgelezen gelegenheid. Zes medewerkers van de Sint Maartenskliniek liepen de Vierdaagse daarom mee met elk twee sensoren op hun schoenen en één op hun onderrug. Elke dag lazen onze onderzoekers de sensoren uit en analyseerden ze de gegevens met behulp van eigen ontwikkelde analysesoftware. Iedere twee uur beantwoordden de wandelaars vragen over vermoeidheid en pijn. De antwoorden werden vervolgens vergeleken met de informatie die de sensoren opleverden.

 Beweegsensoren op de schoenen. Foto: de verBeelding B.V.

150 uur aan loopgegevens

Tijdens de drie wandeldagen hebben onze onderzoekers de sensoren en de analyseprogramma’s intensief en langdurig kunnen testen. De sensoren hebben ongeveer 150 uur aan loopgegevens opgeleverd. Ze meten per iedere stap belangrijke data, waaronder: de staplengte (de lengte van iedere stap), verschillen tussen het linker- en rechterbeen, de stabiliteit tijdens het lopen en ook de loopsnelheid per stap. Op onderstaande afbeelding is te zien hoe gedetailleerd de sensoren informatie over het lopen in kaart brengen.

Snelheid en staplengte van een deelnemer. Afbeelding: Sint Maartenskliniek

Sensoren leveren veel waardevolle gegevens op

Zo konden de onderzoekers aan de hand van de gegevens zien dat vermoeidheid van de wandelaars effect heeft op de staplengte. Bij wandelaars die vermoeid waren nam de lengte van de stap af. Bij wandelaars waarbij de vermoeidheid niet veranderde, bleef ook hun staplengte constant. De sensoren blijken dus heel nauwkeurig en leveren veel waardevolle gegevens op. Daarnaast zijn de sensoren ook bestand gebleken tegen verschillende weersinvloeden, zoals extreme hitte en regen.

Deelnemers gezocht voor vervolgonderzoek

Volgende stap in het onderzoek is het testen van de sensoren door patiënten thuis. Dit zijn patiënten met hereditaire motorische en sensorische neuropathie (HMSN), een erfelijke ziekte waarbij de zenuwen worden aangetast, een CVA (beroerte) en een incomplete dwarslaesie. Hier gaan we in september al mee beginnen. De eerste patiënten zijn hiervoor al geworven. Daarnaast gaan we de sensoren ook gebruiken voor onderzoek in het ziekenhuis om te beoordelen of een behandeling ook het gewenste resultaat oplevert. Hiervoor is de Sint Maartenskliniek op zoek naar deelnemers die niet in ons ziekenhuis onder behandeling zijn. Iedereen vanaf 18 jaar of ouder kan hieraan deelnemen. Belangrijk is dat deelnemers geen pijn hebben of aandoeningen die het lopen beïnvloeden. Meer informatie is te vinden op onze website.

Subsidie Topspecialistische Zorg en Onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Loop Expertise Centrum (LEC) van de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc. Het LEC is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met complexe neurologische loopproblemen. Voor de periode van 2021 tot en met 2025 heeft het LEC vanuit het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) subsidie ontvangen van ZonMw. Met de subsidie voeren we meerdere onderzoeksprojecten uit om de diagnose en behandeling van mensen met complexe neurologische loopproblemen verder te verbeteren.

Bron: Sint Maartenskliniek

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen