ICT-leveranciers willen heldere leidraad voor goede markten zorg-IC

OIZ, de branchevereniging van ICT-leveranciers in de zorg, roept de ACM op om een duidelijkere leidraad op te stellen voor de marktpartijen in de zorg-ICT. De concept-leidraad, die de ACM nu voor consultatie voorlegt, is onvoldoende en doet geen recht aan rollen en verantwoordelijkheden van partijen in het complexe en ambivalente speelveld. Volgens OIZ schept de concept-leidraad een onvolledig beeld van de werkelijkheid en zal een strikte naleving leiden tot minder aanbieders en monopolies.

De concept-leidraad van de ACM is gebaseerd op een onderzoek van de markt voor ziekenhuissystemen. Die specifieke markt is in Nederland heel klein en functioneert niet goed omdat eenheid van taal en techniek ontbreekt. Door toenemende regeldruk en specifiek-Nederlandse eisen, trekken internationale leveranciers zich terug van deze onrendabele markt. Door dit fenomeen te veralgemenen naar de gehele zorgsector, en daarbij de overblijvende ICT-leveranciers machtsmisbruik te verwijten, ontstaat een beeld dat geen recht doet aan de werkelijkheid en zal de samenwerking om te komen tot elektronische gegevensuitwisseling in de zorg verder verslechteren.

OIZ wil daarom dat de ACM allereerst een goede schets maakt van de markt en de verschillende sub-markten en duidelijke definities van rollen en verantwoordelijkheden van alle partijen (zorgaanbieders, ICT- leveranciers, overheid en politiek) opstelt. Daarnaast verzoekt OIZ de ACM om in haar analyse en definitieve leidraad ook de ondernemersrisico’s en strategieën om deze risico’s op het specifieke Nederlandse speelveld te beheersen, op te nemen. Ten slotte verzoekt OIZ de ACM om de definitieve leidraad dusdanig op te stellen, dat alle partijen, inclusief de ICT-leveranciers daadwerkelijk kunnen samenwerken.

Over OIZ

OIZ is de branchevereniging van ICT-leveranciers in de zorg. OIZ behartigt de belangen van haar leden op pre- competitief gebied. OIZ streeft naar tijdige, eenduidige en werkbare afspraken met alle betrokken partijen zodat leden goede oplossingen kunnen (blijven) leveren. OIZ biedt leden via werk- en focusgroepen en themasessies de mogelijkheid om specifieke thema’s uit te diepen, nieuwe oplossingen en visies te ontwikkelen en om een gezamenlijk standpunt te formuleren. Denk daarbij aan invoering van nieuwe wet – en regelgeving, eisen van toezichthouders en trends in de zorgsector. Deze groepen bieden een voedingsbodem voor standpunten die het bestuur van OIZ namens de vereniging uitdraagt.

Bron: OIZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen