“Teleurstellend: nauwelijks aandacht voor kwetsbare ouderen”

Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, is teleurgesteld dat er in de plannen die het kabinet vandaag op Prinsjesdag bekend maakte, wederom zeer beperkte aandacht is voor kwetsbare ouderen en de rol die de specialist ouderengeneeskunde kan vervullen in de zorg voor deze doelgroep. Juist nu de vergrijzing de komende jaren exponentieel toeneemt.

Regierol

De Miljoenennota benoemt nadrukkelijk dat de houdbaarheid van de ouderenzorg zwaar onder druk staat. Als er niets verandert zal er de komende jaren geen passende zorg meer kunnen worden geboden aan ouderen die dit nodig hebben. Verenso is teleurgesteld dat er bij het zoeken naar een oplossing geen oog is voor de regierol die de specialist ouderengeneeskunde kan vervullen bij kwetsbare ouderen in de eerste lijn. Jacqueline de Groot, voorzitter van Verenso: “In zo’n regierol kan de specialist ouderengeneeskunde o.a. vroegtijdig signaleren en samen met de huisarts optrekken om de best passende zorg te leveren aan kwetsbare ouderen thuis en in kleinschalige woonvormen.”

Betere contracteermogelijkheden

De plannen van het kabinet leveren niet alleen teleurstelling op. Verenso is verheugd dat het Integraal Zorg Akkoord (IZA) vermeldt dat er groei voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ), geneeskundige zorg aan specifieke patiënten (GZSP) en eerstelijns verblijf (ELV) komt in het macrokader. “We gaan ervan uit dat deze macrogroei zich nu ook zal vertalen in betere contracteermogelijkheden voor specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn. Die mogelijkheden zijn hard nodig om de kwetsbare ouderen in de eerste lijn goed te kunnen behandelen”, stelt De Groot.


Vast coschap ouderengeneeskunde

Verenso ziet dat de minister in de Miljoenennota wederom bevestigt zich de komende periode in te zullen zetten voor een vast coschap ouderengeneeskunde binnen de opleiding geneeskunde. Een eerste gesprek hierover heeft reeds plaatsgevonden. Dit vaste coschap is een belangrijk middel om meer geneeskundestudenten kennis te laten maken met het vak en op te leiden tot specialist ouderengeneeskunde. Dat is van groot belang zodat het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde niet verder oploopt.

Infectiepreventie

Infectiepreventie in de langdurige zorg wordt in de kabinetsplannen ook  nadrukkelijk genoemd. In het project Samen werken aan infectiepreventie trekt Verenso met V&VN, ActiZ en Vilans ook in 2023 samen op om infectiepreventie te bevorderen en kennis en ondersteuning te bieden aan verpleeghuizen. Om zo beter voorbereid te zijn op (pandemische) uitbraken van infectieziekten, zoals COVID-19.

Bron: Verenso

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen