Intrakoop en ActiZ: ouderenzorg ziet ongekende prijsstijging

Met name hogere rekening voor energie en inhuur tijdelijk personeel

Zorgorganisaties in de VVT zijn dit jaar geconfronteerd met aanzienlijke prijsstijgingen. Dat blijkt uit onderzoek van  Intrakoop, inkoopcoöperatie van de zorg in opdracht van ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties. Door de energiecrisis, gestegen grondstofprijzen en gewijzigde marktomstandigheden zijn de producten en diensten die zorgorganisaties inkopen gemiddeld 7,9% duurder geworden. Dit betekent voor de sector een kostenstijging van € 477 miljoen.

ActiZ en Intrakoop hebben een impactstudie uitgevoerd naar de gevolgen van deze kostenstijgingen voor de sector. Er is gekeken naar de kosten van de belangrijkste producten en diensten die zorgorganisaties inkopen, zoals voeding, geneesmiddelen, inhuur van personeel, onderhoud en energie. Aan het onderzoek werkten 94 zorgorganisaties mee.

Flinke tegenvaller in 2022

De kostenstijging van 7,9% is veel hoger dan de indexatie voor materiële kosten in de tarieven voor 2022 (1,83%). Van de totale kostenstijging van € 477 miljoen wordt een bedrag van € 302 mln. niet gedekt door de hogere tarieven. In de kostenstijging van € 477 miljoen zijn hogere prijzen voor huur en leasing en investeringen nog niet meegerekend. In de meeste huurovereenkomsten voor gebouwen, en ook in veel andere overeenkomsten, is echter de afspraak opgenomen dat de huurprijs de inflatie volgt. Ook dit heeft een grote impact voor zorgorganisaties. Ook de kostenstijgingen die zich later dit jaar hebben voorgedaan of nog gaan voordoen, zijn niet meegenomen.

Energieprijzen stijgen het hardst

De energiekosten zijn procentueel gezien het hardst gestegen: gemiddeld meer dan 24%  (€ 74 mln). Deze stijging is nog  beperkt gebleven doordat veel zorgorganisaties in 2022 een vast contract hadden. Ook vormen de energiekosten een relatief klein deel van de totale inkoop. De energiekosten vallen momenteel veel hoger uit zodra vaste contracten aflopen en zorgorganisaties moeten overstappen op variabele prijzen. Bij nieuwe contracten is vaak sprake van ruim een verdubbeling van de prijzen, en zelfs prijsstijgingen van +350% en +400% komen voor. Daarnaast werken de energiekosten ook door in de kosten van veel andere producten en diensten. Het valt dan ook te verwachten dat de inkoopkosten voorlopig zullen blijven stijgen.

Personeelskosten in absolute zin het hoogst

In absolute zin doet de grootste kostenstijging zich voor bij de inhuur van personeel niet in loondienst: 178 mln (+7,2%). Dit betreft de kosten voor uitzendkrachten en de inhuur van zzp-ers. Vanwege de krappe arbeidsmarkt en de extra vraag naar tijdelijk personeel (onder meer door coronagerelateerd verzuim) nemen de kosten sterk toe.

Gevolgen voor zorgorganisaties

De sterke prijsstijgingen leiden ertoe dat de sector dit jaar een groot deel van het verwachte rendement ziet verdampen. Dit gaat ten koste van de ruimte om te investeren in medewerkers, capaciteitsuitbreiding en innovatie. Ook kan het aantal zorgorganisaties dat verlies lijdt, verdubbelt van 91 naar 186 organisaties.

Bron: ActiZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen