Mensen met dementie missen begrip en geduld in samenleving

In Dementiemonitor 2022 mensen met dementie voor het eerst zelf aan het woord.

Onderzoeksinstituut Nivel en Alzheimer Nederland onderzoeken iedere twee jaar de ervaringen, behoeften en wensen van mantelzorgers: de Dementiemonitor Mantelzorg. Het perspectief van mensen met dementie zelf bleef tot nu toe vaak onderbelicht in onderzoek. Dit jaar hebben voor het eerst ook mensen met dementie meegedaan aan de Dementiemonitor. We geven inzicht in hun zorgervaringen en in hoe zij hun sociale leven ervaren.  

De Dementiemonitor is online ingevuld door 455 mensen met dementie. De vijf belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:   

  • Mensen met dementie noemen meer begrip en respect uit de omgeving, passende activiteiten en sociale contacten als belangrijke randvoorwaarden om mee te kunnen blijven doen in de samenleving. 
  • Slechts een kwart van de mensen met dementie ervaart voldoende begrip en geduld van medewerkers in de buurtwinkel of supermarkt.
  • Ruim een kwart van de mensen met dementie voelt zich vaak eenzaam.
  • Driekwart van de mensen met dementie gaat niet naar de dagopvang of dagbesteding.
  • Slechts een kwart van de mensen met dementie voelt zich voorbereid op waar hij of zij wil wonen als het thuis niet meer gaat. 

Zet in op een dementievriendelijke samenleving 

Volgens Gerjoke Wilmink, directeur Alzheimer Nederland, zijn de uitkomsten van groot belang. “Het is voor het eerst dat we mensen met dementie op zo’n grote schaal zélf aan het woord laten en dat we van henzelf horen wat ze nodig hebben. Ze geven aan dat ze met meer respect, begrip en hulp beter mee kunnen blijven doen in de samenleving. Met trainingen op locatie en online proberen we zo veel mogelijk Nederlanders te leren goed om te gaan met mensen met dementie in het dagelijkse leven.”  

Voldoende dagactiviteiten   

Ook moeten er moeten meer activiteiten komen voor mensen met dementie. “In het onderzoek geeft driekwart van de mensen met dementie aan dat ze niet naar dagactiviteiten gaan of er niet bekend mee zijn. Een belangrijke doelstelling van de Nationale Dementiestrategie is de aanwezigheid van ontmoetingsplekken. Dit moet hoog op de agenda komen te staan! Daarnaast moeten gemeenten in hun bouwplannen zich voorbereiden op de grote toename van het aantal mensen met dementie.” 

Dementiemonitor 2022 

Samen met het Nivel onderzoekt Alzheimer Nederland iedere twee jaar de ervaringen, behoeften en wensen van mantelzorgers: de Dementiemonitor Mantelzorg. Dit rapport verschijnt 10 november voor de 8e keer. Dit jaar is er voor het eerst óók een vragenlijst ontwikkeld speciaal voor mensen met dementie. Hoe gaat het met hen? Waar lopen zij tegenaan? En waar gaat het goed? De resultaten van de Dementiemonitor voor mensen met dementie geven ons een nóg completer beeld van de knelpunten én kansen om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie beter te maken. We gebruiken deze uitkomsten in de gesprekken met politici, zorgprofessionals en gemeenten om tot gerichte oplossingen te komen.   


> Bekijk de factsheet 

> Bekijk meer informatie over de dementiemonitor

> Bekijk hier hoe je GOED omgaat met dementie

Bron: Alzheimer Nederland

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen