Goedkeuring Europese Commissie voor zanubrutinib voor behandeling van volwassenen met marginale zone lymfoom

Zanubrutinib, Brukinsa, een Bruton’s tyrosinekinase-remmer (BTK-remmer) voor de behandeling van marginale zone lymfoom die is goedgekeurd in de Europese Unie

BeiGene heeft woensdag 2 november 2022 bekend gemaakt dat de Europese Commissie (EC) goedkeuring heeft gegeven voor het op de markt brengen van zanubrutinib voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverende/refractaire (R/R) marginale zone lymfoom (MZL) die ten minste één eerdere CD20-gerichte therapie ontvangen hebben. De goedkeuring is van toepassing in alle 27 lidstaten van de Europese Unie (EU), plus IJsland en Noorwegen.

De EC verleende een jaar extra marketingbescherming aangezien de ingediende data voor deze indicatie een significant klinisch voordeel liet zien voor zanubrutinib in vergelijking met bestaande therapieën.

Voor MZL-patiënten was nog geen goedgekeurde BTK-remmer als behandeloptie beschikbaar voor dit type zeldzame hematologische maligne lymfoom. De goedkeuring door de EC volgt op een positieve opinie in september door de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het European Medicines Agency (EMA), op basis van de resultaten van de wereldwijde multicenter, single-arm, open fase 2 MAGNOLIA-studie bij patiënten met R/R MZL, die ten minste één behandeling tegen CD20 hebben ontvangen. In de studie behaalde zanubrutinib een hoog algemeen responspercentage van 68%, waarbij bij 26% van de patiënten volledige remissie plaatsvond, conform evaluatie door een onafhankelijk evaluatiecomité (IRC). Respons werd waargenomen bij alle patiënten, ongeacht het subtype MZL. Zanubrutinib bood ook snelle en duurzame ziektebeheersing met een mediaantijd tot respons van 2.8 maanden.i

Zanubrutinib werd over het algemeen goed verdragen en de veiligheid bij MZL was consistent met het eerder bepaalde profiel. De meest voorkomende graad ≥3 bijwerkingen (>5%) waren neutropenie (23%), pneumonie (11%), trombocytopenie (8%) en anemie (8%). Het stoppercentage vanwege ongunstige bijwerkingen was laag: 3.5%, wat aangeeft dat zanubrutinib ook bij langdurig gebruik goed verdragen werd.i

Door de  goedkeuring van zanubrutinib is er een chemotherapievrije behandeloptie voor mensen met MZL, die een betekenisvolle effectiviteit met hoge responspercentages in alle subtypen MZL.

Zanubrutinib is ook goedgekeurd in de EU voor de behandeling van volwassen patiënten met de ziekte van Waldenström (macroglobulinemie of WM) die eerder ten minste één therapie hebben ontvangen, of voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten voor wie chemo-immuuntherapie ongeschikt is. Daarnaast heeft de CHMP afgelopen maand een positieve opinie uitgedragen om te adviseren vóór goedkeuring van zanubrutinib voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL).

BeiGene heeft vergoeding voor zanubrutinib verkregen voor de behandeling van WM in Oostenrijk, België, Denemarken, Engeland en Wales, Duitsland, Italië, IJsland, Ierland, Nederland, Spanje en Zwitserland, terwijl in andere landen in Europa momenteel het vergoedingsproces loopt.

Over marginale zone lymfoom

MZL is een groep van uiterst zeldzame, langzaam groeiende maligne B-cellymfomen die ontstaat in de marginale zones van lymfeweefsel.iii Epidemiologische gegevens uit Europa zijn beperkt, maar de incidentie van MZL wordt geschat op tussen de 20 en 30 per miljoen per jaar.,iv,v,vi Er zijn drie verschillende subtypen MZL: extranodaal marginale zone lymfoom van  mucosa-geassocieerd lymfoïde weefsel (eMZL, MALT), dat het meest voorkomend is; nodaal marginale zone lymfoom dat zich ontwikkelt in de lymfeklieren en zeldzaam is (nMZL); en splenisch marginale zone B-cel lymfoom (sMZL), dat zich ontwikkelt in de milt, het beenmerg of beide, en de zeldzaamste vorm van de ziekte is.vi

Over zanubrutinib

Zanubrutinib is een zogenaamde ‘small molecule’ remmer van Bruton’s tyrosinekinase (BTK), die momenteel wereldwijd wordt geëvalueerd in een breed klinisch programma als monotherapie en in combinatie met andere therapieën om verschillende B-celmaligniteiten te behandelen. Zanubrutinib is speciaal ontworpen voor een gerichte en aanhoudende remming van het BTK-eiwit door de biologische beschikbaarheid, halfwaardetijd en selectiviteit te optimaliseren. Zanubrutinib heeft een onderscheidende farmacokinetiek ten opzichte van andere goedgekeurde BTK-remmers en aangetoond is dat zanubrutinib de proliferatie van kwaadaardige B-cellen in een aantal voor de ziekte relevante weefsels remt.

Zanubrutinib wordt ondersteund door een breed klinisch programma dat meer dan 4.500 proefpersonen omvat in 35 studies verspreid over 28 markten.

Referenties

Opat S, Tedeschi A, Linton K, et al. The MAGNOLIA Trial: Zanubrutinib, a Next-Generation Bruton Tyrosine Kinase Inhibitor, Demonstrates Safety and Efficacy in Relapsed/Refractory Marginal Zone Lymphoma. Clin Cancer Res. 2021 Dec 1;27(23):6323-6332.

Zanubrutinib. Summary of product characteristics; 2022.

Annals of Oncology, Marginal Zone Lymphomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, January 6, 2020.

Cerhan, J.R. and T.M. Habermann, Epidemiology of Marginal Zone Lymphoma. Ann Lymphoma, 2021.

Smith, A., et al., Lymphoma incidence, survival and prevalence 2004-2014: sub-type analyses from the UK’s Haematological Malignancy Research Network. Br J Cancer, 2015. 112(9): p. 1575-84.

Maynadie, M., et al., Splenic Marginal Zone Lymphoma: French Registries Population-Based Treatment and Survival Analyses (2002-2014). Blood, 2020. 136.

Leukemia & Lymphoma Society, Marginal Zone Lymphoma. Available at: https://www.lls.org/research/marginal-zone-lymphoma-mzl.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen