Dag van de Cliëntondersteuning: signaleringsrapportage met aandachtspunten voor cliënten

Op vrijdag 4 november is de eerste Dag van de Cliëntondersteuning. Op en rond deze datum vraagt de BCMB (Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners) aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning in Nederland, onder andere met een signaleringsrapportage. Deze rapportage signaleert voor drie thema’s de door cliënten ondervonden knelpunten, benoemt oorzaken en doet aanbevelingen om tot oplossingen te komen. De thema’s in 2022 zijn: toegang en beschikbaarheid van voorzieningen, domeinoverstijgende aandachtspunten en onafhankelijke cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuners helpen mensen met informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, zorg, onderwijs, wonen, werk en inkomen. Elke Nederlandse gemeente is verantwoordelijk voor het inkopen van cliëntondersteuning voor inwoners die met hun vragen onder de Wmo vallen. De regionale zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor het inkopen van cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie.

Complexe knelpunten

Dagelijks lopen cliëntondersteuners tegen verschillende problemen en knelpunten aan. Zoals beperkt zicht op beschikbare zorgplekken, zorg en ondersteuning dat is opgeknipt in verschillende wetten, het ontbreken van passende zorg en de onbekendheid en onvindbaarheid van de onafhankelijk cliëntondersteuning.

Janine Budding, ambassadeur van BCMB: “Veel aandachtspunten zijn al langer bekend bij alle stakeholders, maar complex en moeilijk op te lossen. Toch geloven wij in oplossingen en hopen wij met deze signaleringsrapportage hieraan bij te dragen. Cliëntondersteuners zijn ook altijd bereid knelpunten toe te lichten en met instanties en zorgaanbieders mee te denken over oplossingen.”

In de week van 4 november vraagt BCMB aandacht voor deze knelpunten. Op www.bcmb.nl/dagvandeclientondersteuning staat meer informatie over de Dag van de Cliëntondersteuning, de signaleringsrapportages en interviews met cliëntondersteuners, deskundigen en betrokken partijen.

Over BCMB

BCMB is sinds november 2014 een beroepsvereniging van Cliëntondersteuners en staat voor onafhankelijke, levensbrede en professionele cliëntondersteuning. De vereniging stimuleert vakmanschap en inspireert tot kwalitatief hoogwaardige cliëntondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.bcmb.nl

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen