Structurele oplossing nodig voor verantwoordingsverplichting zorgaanbieders

Zorgaanbieders die onder de Wet marktordening gezondheidszorg (wmg) vallen zijn verplicht vanaf 2023 elk jaar vóór 1 juni hun financiële cijfers openbaar te maken. Het gaat daarbij om cijfers van het voorgaande kalenderjaar. Deze jaarverantwoordingsverplichting levert grote problemen op in de uitvoering.

VvAA heeft zich de afgelopen maanden hard gemaakt voor uitstel. Op ons initiatief spraken we met een afvaardiging van andere accountants- en administratiekantoren over uitstel met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). En dat heeft zijn eerste vruchten afgeworpen. Zorgaanbieders die over het boekjaar 2022 voor het eerst een openbare jaarverantwoording Wmg moeten aanleveren, krijgen daarvoor uitstel tot uiterlijk 31 december 2023. Minister Helder deelt dit voornemen in haar brief van 4 november aan de Tweede Kamer. Het uitstel geldt alleen voor zorgaanbieders die niet al eerder vanuit de Wet Toelating Zorginstellingen (Wtzi) hun jaarverantwoordingsplicht hadden. Ook nieuwe zorgaanbieders kunnen geen gebruik kunnen maken van de uitstelregeling.

VvAA is verheugd over dit uitstel op korte termijn maar houdt grote zorgen. Het probleem is niet dat zorgaanbieders en hun dienstverleners hun processen op orde moeten brengen, zoals de minister in haar brief suggereert. Het kernprobleem is dat de gespecialiseerde kantoren alle jaarcijfers voor al hun klanten in een kwart van de gebruikelijke tijd zouden moeten opleveren. Dit terwijl zij al kampen met een landelijk tekort aan personeel.

Goed dus dat de minister nu voornemens is de deadline op te schuiven tot 31 december 2023. Ook voor 2024 (over boekjaar 2023) heeft de minister een uitstelvoornemen. De uiteindelijke deadline voor de jaren erna wil zij echter wel op 1 juni houden. Dat is merkwaardig omdat het probleem dan niet anders is. Een structureel probleem vraagt om een structurele oplossing. VvAA heeft nu samen met accountants- en administratiekantoren met VWS de afspraak gemaakt om de komende tijd ook hierover samen een oplossing te zoeken.

Erik van Dam, senior consultant Kennis- en Stakeholdermanagement, VvAA.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen