Een van de lineaire versnellers in het radiotherapiecentrum van het HagaZiekenhuis.

Afdelingen Radiotherapie van HagaZiekenhuis en LUMC werken samen aan verdere kwaliteitsverbetering voor patiënt

De afdelingen Radiotherapie van het HagaZiekenhuis en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaan intensiever samenwerken. Dit met als doel om de kwalitatieve radiotherapie voor patiënten verder te verbeteren in de Haagse- en Leidse regio.  

De samenwerking krijgt de komende jaren in twee fases gestalte. In de eerste fase gaan de afdelingen steeds intensiever samenwerken op weg naar totale uniformering. Wel blijven ze zelfstandig. Ook blijven ze het aanspreekpunt voor de ‘eigen’ verwijzers en interne specialisten. “Belangrijk om toe te voegen is dat er geen exclusieve verwijsrelatie is. Patiënten blijven vrij om hun eigen keuze te maken voor een behandelcentrum”, zegt radiotherapeut Birgit Hollmann van het HagaZiekenhuis.

Kwaliteitseisen radiotherapeutische zorg

Radiotherapeutische zorg wordt steeds complexer. Er komen steeds meer subspecialisaties waaraan hoge eisen worden gesteld door de beroepsvereniging (NVRO). “Om aan die eisen te blijven voldoen, is schaalgrootte voorwaardelijk. Dan heb je grote aantallen patiënten nodig om de kwaliteit te kunnen waarborgen”, aldus Hollmann.

Volgens Coen Rasch, hoogleraar en afdelingshoofd Radiotherapie in het LUMC, kan er dankzij de samenwerking sneller een kwaliteitsslag worden gemaakt. “De samenwerking tussen de afdelingen Radiotherapie van LUMC-RdG en HAGA is een voorbeeld van hoe kwaliteit en nabijheid van zorg samengaan”, vertelt hij. Dankzij de samenwerking wordt de kennisdeling tussen specialisten van beide ziekenhuizen laagdrempeliger. Daarnaast kunnen innovaties op het gebied van radiotherapie veel sneller en makkelijker met elkaar gedeeld worden in de regio. 

Innoveren dankzij krachtenbundeling

Door de krachten te bundelen kan er ook worden geïnvesteerd in de meest geavanceerde bestralingsapparatuur. “Hierdoor kunnen we de juiste zorg op de juiste plek blijven aanbieden”, aldus Hollmann. Rasch is het daarmee eens. “Patiënten krijgen te maken met een kwaliteitsverhoging.  State-of-the-art-behandelingen kunnen in de regio sneller worden geïncorporeerd dan in de ziekenhuizen apart.”

Ook in de krappe arbeidsmarkt is deze samenwerking belangrijk, zegt Hollmann. “Door het grotere radiotherapeutische palet wordt de werkomgeving ook interessanter. Daarmee kunnen we nieuwe medewerkers aan ons binden en huidige medewerkers behouden.” De schaalgrootte helpt hierbij. Die biedt ruimte om te innoveren en medisch-wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Dat kan nog beter met een grotere groep radiotherapeuten en klinisch fysici in combinatie met een grote(re) patiëntengroep.

Samenwerking in de toekomst

Na een positieve evaluatie van de samenwerking zal het vervolgtraject leiden tot verdere integratie van de afdelingen. Dan heeft de regio conform de visie van de beroepsvereniging een groot en volwaardig Radiotherapeutisch centrum, dat het volledige palet aan radiotherapeutische behandelingen zo dicht mogelijk bij de patiënt aanbiedt. Naast deze samenwerking is de radiotherapie afdeling van het Reinier de Graaf ziekenhuis in 2015 al geïntegreerd met het LUMC. Ook wordt samengewerkt met het Holland Protonen Therapie Centrum in Delft.

Een van de lineaire versnellers in het radiotherapiecentrum van het HagaZiekenhuis.
Een van de lineaire versnellers in het radiotherapiecentrum van het HagaZiekenhuis.

Bron: HagaZiekenhuis.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen