Ron Boumans nieuwe voorzitter en Manon Arts nieuwe vicevoorzitter van ActiZ Jeugd

En ActiZ Jeugd lanceert kompas voor gezonde generaties

Per 1 januari 2023 is Ron Boumans benoemd tot voorzitter en Manon Arts tot vicevoorzitter van ActiZ Jeugd. Zij treden aan voor een periode van vier jaar. Ron volgt hiermee Charles Laurey op. Naast de voorzitterswissel lanceren Ron Boumans en Manon Arts ‘Samen investeren in jeugd en gezin. Een kompas om te komen tot bondgenootschap voor gezonde generaties’. Met deze boodschap roept ActiZ Jeugd iedereen op om in 2023 met hen in gesprek te gaan over een effectieve en duurzame jeugdketen.

Boumans (1960) is directeur-bestuurder van de stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland. Boumans is de eerste 21 jaar van zijn loopbaan werkzaam geweest in de ziekenhuiswereld waar hij diverse leidinggevende functies heeft vervuld. Vervolgens heeft hij zijn carrière vervolgd bij het Ministerie van VWS, Inspectie voor de Gezondheidszorg, aanvankelijk als regionaal inspecteur voor de eerstelijns en tweedelijns gezondheidszorg en de publieke gezondheid en de laatste jaren als directeur publieke gezondheid, ggz en forensische zorg. Hij is bestuurlijk actief bij de NVZD en bekleed 2 commissariaten in de zorg waarvan een als voorzitter. Boumans is sinds 2020 actief als bestuurslid bij ActiZ Jeugd.

Arts (1967) is directeur bestuurder bij Jong JGZ. Na haar opleidingen op het gebied van communicatie en management is zij inmiddels bijna 25 jaar actief in de zorg. Arts is na verschillende functies in thuiszorgorganisaties sinds 2008 actief in het jeugddomein. In januari 2022 heeft zij na een verzelfstandigingstraject de leiding gekregen over Jong JGZ, een zelfstandige JGZ-organisatie die preventieve jeugdgezondheidszorg biedt aan alle 0-18 jarigen in Zuid-Holland Zuid en 0-4 jarigen in Breda. Jong JGZ volgt de gezondheid van circa 100.000 kinderen en jongeren.

Verheugd


Afdelingsdirecteur van ActiZ Jeugd, Angela Bransen, is verheugd met de benoemingen. ‘Ron past uitstekend in het profiel van een inspirerende en daadkrachtige voorzitter. Manon heeft een sterk track record op het zijn van een verbindende schakel tussen verschillende partijen en ervaring in het vormgeven van een stevige zelfstandige positionering van de jeugdgezondheid. We hebben er veel vertrouwen in om gezamenlijk een substantiële bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de zorg en ondersteuning aan jeugd en gezin.’

Passende, effectieve en efficiënte zorg voor jeugd en gezin


Ron Boumans: ‘We moeten nu eindelijk gaan doen waar de transitie sociaal domein voor bedoeld was. Zorg, welzijn, onderwijs en opvang voor jeugd verbinden met elkaar zodat we passende, effectieve en efficiënte zorg voor jeugd en gezin aanbieden waarbij we eerst door een preventieve bril kijken en dan pas door de curatieve bril. Uitgangspunt is hulp thuis, op school of dicht in de buurt. Zo kortdurend als mogelijk en zo lang als nodig is. Laten we niet alleen streven naar een rookvrije generatie, maar ook naar een generatie die gezond en veilig opgroeit zodat we de transgenerationele problemen structureel kunnen verminderen. We zetten niet enkel in op de jeugd. Het is het systeem waarin de kinderen zitten met al zijn verschillende problematieken en dat vraagt om een multifactoriële aanpak en om stevige samenwerking. Waarbij elke partij gaat voor de inhoud en niet voor organisatorische belangen. Curatie redt levens maar preventie redt generaties.’

Gezond en gelukkig


Manon Arts: ‘Kinderen gezond en gelukkig op laten groeien, daar staan we voor! Uitdagingen die daarbij op de loer liggen zoals kansenongelijkheid, laaggeletterdheid, kindermishandeling, leefstijl etc., vragen om antwoorden en een aanpak die we alleen samen met alle partners in het sociaal domein kunnen bewerkstelligen. De kracht van de jeugdgezondheidszorg en haar preventieve invalshoek is enorm groot. In de jeugdgezondheidszorg werken professionals met passie voor hun vak om het verschil te maken voor een kind en een gezin, iedere dag weer, generaties lang. Samen met alle partners die voor hetzelfde gaan en staan zorgen we voor een netwerk rondom kinderen en gezinnen. We stemmen op lokaal, regionaal en landelijk niveau af om vanaf de zwangerschap tot volwassenheid de beste resultaten voor elkaar te krijgen. Welke stappen kunnen we samen zetten? We gaan graag in gesprek.’

Over ActiZ Jeugd

ActiZ Jeugd is belangenbehartiger voor de zorg en welzijn voor jeugd en gezin. Samen met 30 leden, op het gebied van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, lichte jeugdhulp, specialistische kindzorg, thuisbegeleiding en kinderthuiszorg richten wij de zorg voor jeugd en gezin zo in dat iedereen gezond en veilig kan opgroeien. De drijfveer is om de jeugd en hun gezin hierin zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen, waarbij wordt ingezet op het gewone leven, het gezond opgroeien en positieve opvoeding. Door haar diverse achterban is ActiZ Jeugd gesprekspartner voor de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) en ambtelijk en politiek Den Haag, spreekbuis en nieuwsmakelaar voor media.   ActiZ Jeugd werkt in de landelijke belangenbehartiging nauw samen met andere bondgenoten, zoals onder andere gemeenten, geboortezorgpartijen, onderwijs, GGD’en, beroepsverenigingen, welzijnorganisaties, kennisinstituten, woningcorporaties, zorgverzekeraars, vakbonden en ouderorganisaties. Voor meer informatie zie: www.actiz.nl/jeugd 
Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen