Resultaten PAK depositiemeting RIVM in IJmondregio

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de aanwezigheid van PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en metalen in neergedaald stof in de IJmond-regio. Dit is de omgeving rondom Tata Steel.

Het rapport dat vandaag gepubliceerd is, gaat over een derde meting van de neergedaalde stoffen in de omgeving van Tata Steel. De metingen zijn uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zijn onderdeel van het (gezamenlijke) plan van aanpak voor een gezondere leefomgeving in de IJmond.  

PAK en metalen

Het onderzoek laat, net als de vorige twee onderzoeken, zien dat er in de IJmond grotere hoeveelheden PAK en metalen in neergedaald stof zitten dan elders in Nederland. Uit eerder onderzoek van het RIVM blijkt dat Tata Steel de belangrijkste bron is van dit soort stof. Daarnaast kunnen andere bronnen in de IJmond, zoals industrie en verkeer, hier ook aan bijdragen.

De hoeveelheid neergedaald ijzer in het hele gebied gedaald sinds het eerste onderzoek in 2020. Dit kan erop wijzen dat er minder ijzer wordt uitgestoten in de IJmondregio.

Verbetermaatregelen

Tata Steel werkt aan een reeks verbetermaatregelen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Maatregelen die tot een vermindering zouden moeten leiden, moeten in grote mate nog worden uitgevoerd.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen: “Ik moet eerlijk zeggen dat het mij tegenvalt hoe lang het duurt om tot resultaten te komen. Het bedrijf moet echt aan de bak. Er is alleen een toekomst voor Tata in Nederland als die groen en schoon is. De uitkomsten van dit derde depositieonderzoek benadrukken nogmaals de urgentie van het doorvoeren van de aangekondigde verbeteringen. Ik vind het van belang dat de omgeving van Tata Steel echt schoner wordt en zal me daarvoor blijven inzetten.”

Meer onderzoek

Om vast te kunnen stellen of emissies substantieel afnemen, zal de depositie van PAK en metalen over langere tijd gemeten moeten worden. Het ministerie van IenW zal met de provincie en het RIVM bepalen op welke manier de monitoring vervolgd moet worden.

Bron: ministerie van IenW

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen