Nieuwe PGB-tarieven voor de WLZ bekend voor 2025

Array

Gisteren zijn de nieuwe tarieven voor het Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Wet langdurige zorg (WLZ) voor 2025 bekendgemaakt via de Staatscourant (2024, nr. 18860). De tarieven zullen op 1 januari 2025 ingaan en zijn geïndexeerd conform de ontwikkeling van het prijspeil.

De aanpassing van de Regeling langdurige zorg (Rlz) omvat een indexeringspercentage van 4,95%. Deze indexering is bedoeld om de toeslagen en tarieven in lijn te brengen met de huidige prijsontwikkelingen, en betreft voornamelijk technische wijzigingen. De veranderingen zijn toegelicht in de artikelsgewijze toelichting bij de regeling.

Naast de tariefaanpassingen zijn er ook wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de bekostiging van gespecialiseerde zorg voor specifieke doelgroepen binnen de WLZ. Er zijn twee nieuwe ziektebeelden toegevoegd op basis waarvan verzekerden aanspraak kunnen maken op gespecialiseerde (meer)zorg:

  1. Verzekerden met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-zep).
  2. Verzekerden met een zeer ernstige gerontopsychiatrische aandoening (GP+).

De bekostiging van deze gespecialiseerde zorg is opgenomen in de NZa-beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven gespecialiseerde zorg Wlz. Dit is vormgegeven middels een integraal tarief dat zowel de kosten van het zorgzwaartepakket als de aanvullende kosten voor meer zorg dekt.

Onder de Wet langdurige zorg vallen verschillende ziektebeelden waarbij een klein aantal verzekerden een zeer complexe en omvangrijke zorgbehoefte heeft. Deze groepen worden aangeduid als laag volume hoog complexe (lvhc) doelgroepen. Deze zorg vereist de toepassing van specifieke kennis en expertise om de kwaliteit van zorg te waarborgen en vraagt om samenwerking tussen verschillende gespecialiseerde disciplines.

De bekendmaking van deze wijzigingen zorgt ervoor dat verzekerden in de WLZ ook in 2025 kunnen rekenen op een adequate bekostiging van de zorg die zij nodig hebben, waarbij rekening is gehouden met de prijsontwikkelingen en de specifieke zorgbehoeften van diverse doelgroepen.

Voor meer informatie, raadpleeg de officiële publicatie op officiëlebekendmakingen.nl.


Dit artikel is gebaseerd op een publicatie van de Staatscourant en bevat officiële informatie over de aanpassingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) per 1 januari 2025.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Geef een reactie

Recente artikelen