LHV

Voorpaginanieuws

Concept Standpunt Huisartsenzorg en Jeugd gereed voor externe commentaarronde

Sinds 2005 werkt het NHG aan de uitwerking van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2012 in de vorm van NHG-Standpunten over diverse aspecten van de huisartsenzorg. Deze Standpunten, die vooral zijn toegespitst op patientenzorg en praktijkvoering, zijn bedoeld als ondersteuning voor de beroepsgroep bij de innovatie in de praktijk. Een NHG-werkgroep heeft een concept NHG-Standpunt ‘Huisartenzorg en […]

Lees Meer

LHV is echter principieel tegen vermelding van ‘medische noodzaak’ op het recept

Bij het voorschrijven van medicatie mag alleen afgeweken worden van de lijst van ‘voorkeurs’geneesmiddelen, als de medicijnen op deze lijst medisch niet verantwoord zijn voor de patient. En er andere geneesmiddelen noodzakelijk zijn. Hoe nu te handelen in dergelijke gevallen? De LHV is echter principieel tegen vermelding van ‘medische noodzaak’ op het recept, omdat zij […]

Lees Meer

Huisartsen stellen doelstellingen voor betere bereikbaarheid vast

De Ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging heeft zes doelstellingen vastgesteld om de bereikbaarheid van de huisartsenzorg te verbeteren. Weliswaar blijkt uit diverse onderzoeken onder patiënten een hoge mate van tevredenheid over de zorg die men ontvangt, maar de bereikbaarheid van de huisartspraktijk blijft een punt van aandacht. Onder andere de instelling van een spoedlijn […]

Lees Meer

Prijs voor verbetering kwaliteit in zorg

Heeft u een interessant project dat een bijdrage levert aan de verbetering van de kwaliteit van zorg? Dan nodigt Univé u uit om mee te dingen naar de Univé Paludanus Prijs 2008. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000,-, een onderscheiding en publiciteit. Univé heeft de prijs ingesteld om de kwaliteit van de […]

Lees Meer

‘Minister Klink en LHV eens dat verbetering bereikbaarheid belangrijk is’.

Minister Ab Klink van VWS en voorzitter Steven van Eijck van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zijn het eens dat de verbetering van de bereikbaarheid van huisartsen een belangrijk aandachtspunt is. ‘Hier ligt een gemeenschappelijke opdracht voor huisartsen en mijn ministerie’, aldus de minister in een tweegesprek met de LHV voorzitter, dat deze week gepubliceerd […]

Lees Meer