LHV

‘Minister Klink en LHV eens dat verbetering bereikbaarheid belangrijk is’.

Minister Ab Klink van VWS en voorzitter Steven van Eijck van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zijn het eens dat de verbetering van de bereikbaarheid van huisartsen een belangrijk aandachtspunt is. ‘Hier ligt een gemeenschappelijke opdracht voor huisartsen en mijn ministerie’, aldus de minister in een tweegesprek met de LHV voorzitter, dat deze week gepubliceerd […]

Lees Meer

PreventieConsult leidraad voor preventief medisch onderzoek

Vorige week pleitte de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het rapport ‘Toezicht op preventief medisch onderzoek’ voor de ontwikkeling van een richtlijn voor preventief medisch onderzoek. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Hartstichting, Diabetesfonds en Nierstichting onderschrijven deze aanbeveling van harte en hebben hiertoe dit voorjaar de eerste […]

Lees Meer