LUMC

Als het centrum van medische vernieuwing streeft het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) naar een (inter)nationaal erkende vooraanstaande rol in de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De kerntaken van het LUMC zijn onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg, opleiding en bij- en nascholing. Het LUMC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC’s) in Nederland.

Hogere sterfte dialysepatiënten niet alleen door hart- en vaatziekten

Mensen die nierdialyse ondergaan overlijden veel vaker dan anderen aan hart- en vaatziekten, meenden artsen. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) laten zien dat dit beeld niet juist is. De sterfte onder dialysepatienten aan hart- en vaatziekten is inderdaad hoger dan onder niet-patienten, namelijk 8,8 keer zo hoog. Maar de sterfte aan andere […]

Lees Meer

Meer onderzoek nodig naar gezondheid en ziekte bij ouderen

Langzamerhand wordt duidelijk dat gezondheid en ziekte bij oudste ouderen niet hetzelfde zijn als bij mensen van middelbare leeftijd. De bestaande medische kennis en richtlijnen schieten daardoor voor deze groep tekort. Wetenschappelijk onderzoek kan dit verhelpen. En omdat meer dan 90% van de medische zorg voor ouderen door huisartsen wordt verleend, is het belangrijk dat […]

Lees Meer